Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Suomessa käynnistyy vuosittain kymmenittäin rakennerahastohankkeita. Mitä ne oikeastaan saavat aikaan? Yksi tapa saada vastaus kysymykseen on arvioida päättyneitä hankkeita.

Pohjanmaan liitossa järjestelmällisiä hankearviointeja on tehty jo muutaman vuoden ajan. Maakuntahallitus saa kahdesti vuodessa eteensä raportin, jossa esitetään arvio hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista. Kaikki arvioitavaksi valikoidut hankkeet ovat saaneet osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, josta liitolle on virrannut eniten rahaa eteenpäin välitettäväksi.

Arvioinnissa hankkeiden tavoitteita, tuloksia, vaikuttavuutta ja jatkuvuutta tarkastellaan kriteeristön pohjalta ja annetaan jokaiselle sekä kirjallinen että numeerinen arvio. Numeerisen arvioinnin tavoitteena ei ole laittaa hankkeita paremmuusjärjestykseen, vaan tarkoituksena on löytää sellaisia asioita, joihin liiton on syytä kiinnittää erityistä huomiota hankkeiden valmistelussa ja ohjaamisessa. Tämän vuoksi raporteissa näytetään vain keskiarvo.

Tähän mennessä hankkeita on arvioitu nelisenkymmentä. Vaikka ne ovatkin olleet keskenään eripituisia ja erisisältöisiä, paljastaa arviointi seikkoja, jotka ovat yhteisiä onnistuneille hankkeille. Realistiset, selkeät tavoitteet auttavat pitämään hankkeen aisoissa, ja sitoutunut henkilökunta tuo tekemiseen potkua. Suhteellisen lyhyt hankeaika näyttää myös olevan eduksi, sillä pitkäkestoiset hankkeet menettävät usein puhtinsa loppua kohden. Tästä havainnosta viisastuneena liitto on päättänyt, että ohjelmakaudella 2014–2020 hankeaika on enimmillään kaksi vuotta.

Eniten parannettavaa hankkeilla näyttää olevan tiedottamisessa ja viestinnässä. Tiedotussuunnitelmat jäävät usein pinnallisiksi, vaikka suunnitelmallinen viestintä olisi tärkeää, jotta hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt tulisivat laajemmin tunnetuiksi ja käyttöön.

 

Hankehaku käynnissä

 

Juuri avattu hankevarojen hakukierros antaa uusille hankkeille mahdollisuuden pistää paremmaksi. Liitolla on tänä vuonna jaettavanaan Euroopan aluekehitysrahaston ja kansallisia varoja 880 000 euroa, joista pääosa ohjataan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehittäville sekä yritysten innovaatiotoimintaa vahvistaville hankkeille. Loppusumma käytetään pienempiin hankkeisiin sekä kertakorvauksella rahoitettuihin hankkeisiin, joiden yhtä lailla tulisi pyrkiä saamaan aikaan korkeatasoista innovaatiotoimintaa.

Tarkemmat tiedot hausta löytyvät liiton kotisivuilta ja sivustolta Rakennerahastot.fi. Haku päättyy 1.9.

 

Lisätietoja:

 • kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens,
  puh. 06 320 6543, sähköposti: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Ahma- ja ilveskannat ovat runsastuneet maakunnassa, toteaa Pohjanmaan suurpetoneuvottelukunta tuoreessa kannanotossaan. Alueella liikuskelee 4–5 ahmaa ja noin 95–110 ilvestä, mikä on huomattavasti enemmän kuin muutama vuosi sitten.

Neuvottelukunta katsoo, että ilveskannan tavoitekoko on ylitetty, ja ehdottaa eläinten määrän vähentämistä metsästyksellä. Ilvesten nopeasta levittäytymisestä ovat kärsineet erityisesti pienriistakannat, jotka ovat paikoin romahtaneet. Muut vahingot ovat toistaiseksi olleet vähäisiä, sillä asutuksen lähellä liikkuneet yksilöt on kaadettu.

Neuvottelukunta on valmis antamaan ahmakannan kasvaa luonnostaan, mutta siirtoistutuksia maakunnan alueelle tai lähialueille ei tulla hyväksymään. Pohjanmaa ei sovellu suuren ahmakannan elinpiiriksi, koska täällä on vapaana laiduntavia eläimiä ja paljon turkistarhoja. Ahman aiheuttamia pienehköjä vahinkoja on jo todettu.

Sekä ahma että ilves ovat rauhoitettuja lajeja, joten mahdollisista pyyntiluvista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

Kannanotot liittyvät kansallisiin hoitosuunnitelmiin, jotka ovat parhaillaan ministeriössä uudistettavana.

 

Lisätietoja:

 • ympäristöasiantuntija Christine Bonn,
  puh. 044 320 6668, sähköposti: christine.bonn@obotnia.fi

Suomen Kotiseutuliitto on tiivistänyt yhteistyötä maakunnan liittojen, jäsenyhdistysten ja kuntajäsenten välillä. Tämän kevään aikana järjestettiin 11 maakunnassa tapaaminen yhteistyössä kunkin maakunnan liiton kanssa. Pohjanmaan tapaaminen järjestettiin 23. toukokuuta Pohjanmaan liiton toimistossa.

Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja järjestöpäällikkö Liisa Lohtander kertoivat Suomen Kotiseutuliiton uudistetuista tavoitteista. Samalla osallistujat saivat kertoa kuulumisiaan. Jaakko Heinimäki Laihian kotiseutu- ja museoyhdistyksestä sekä Tarja-Maija Sparf Vaasan Työväenkulttuuriyhdistyksestä kertoivat kehittämishankkeistaan, joihin Etelä-Pohjanmaan rahasto oli vastikään myöntänyt apurahan. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin koordinaattori Annina Ylikoski esitteli aikamatka-menetelmän käyttöä kulttuuriperintökasvatuksessa.

Tilaisuudessa valittiin myös ehdolle Kotiseutuliiton valtuustoon insinööri Juha Ossi Pohjanmaan maakunnan edustajana. Valtuuston jäsenet valitsee annetuista ehdokkaista Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, joka pidetään Hämeenlinnassa 8. elokuuta. Maakunnan liittojen asiantuntijajäseneksi valtuustoon on jo aiemmin valittu kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Henkilöstöuutisia

Haettavana ollut maakuntasihteerin virka kiinnosti 37:ää hakijaa. Maakuntahallituksen on määrä valita uusi viranhaltija kokouksessaan 18. elokuuta.

Arkkitehti Melinda Lyttbacka palkataan kaavoitusinsinööri Pirjo Niemen vuorotteluvapaan sijaiseksi ajaksi 21.8.2014–11.8.2015.

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston koordinaattorin Annina Ylikosken työsuhde on 1.1.2015 alkaen voimassa toistaiseksi.

Pohjanmaalla tapahtuu -esite on oiva opas, jos aiot viettää kesäkuukaudet kotimaisemissa. Mukavia menovinkkejä on tarjolla joka päiväksi – lähtisikö sitä vaikka festareille, kirpputorille, tanssimaan tai ihailemaan maailmanperintöaluetta? Esite ei jätä pulaan sadepäivinäkään, sillä esimerkiksi museot ja galleriat houkuttelevat kesä-elokuussa kävijöitä laadukkailla näyttelyillä.

Esitteen voi totuttuun tapaan noutaa muun muassa alueen matkailutoimistoista, kunnankirjastoista ja suurimmista hotelleista. Ellei näitä osu reittisi varrelle tai haluat tutkailla Pohjanmaan maakunnassa ja Kokkolan kaupungissa järjestettäviä tapahtumia näytöltä, voit aina siirtyä nettikalenterin osoitteessa http://events.pohjanmaa.fi.

Kaksikielinen kesäesite on tuotettu Pohjanmaan liiton ja Söfuk/KulturÖsterbottenin yhteistyönä.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Bark sotajalalla

Isonkyrön 1700-luvun markkinat kunnioittavat tänä vuonna sitä, että Napuen taistelusta on kulunut 300 vuotta. Perinteiset markkinat ovat tällä kertaa tavallista suuremmat, ja lisää historian havinaa voi kokea konserteissa, luennoilla ja aikamatkalla.

Vanhan kirkon rantaan pystytetään lauantaina 9. elokuuta sotilasleiri, johon kokoontuu historiallisia rykmenttejä Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä. Sotilasleiri toimii myös näyttämönä samana päivänä klo 11 järjestettävälle aikamatkalle, joka sopii kaikenikäisille lapsille. Aikamatkan on suunnitellut Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark, ja se tehdään yhteistyössä Isonkyrön kotiseutuyhdistyksen, opaskerhon, kunnan ja 1700-luvun markkinoiden kanssa.

 

Lisätietoja:

Hankerahoitusta

 • Multikult-foorumi-nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään 150 000 euroa) ajaksi 1.7.2014–31.12.2016. Hankkeessa pyritään edesauttamaan eri kulttuuritaustaisten ihmisten vuorovaikutusta kulttuurisin työmenetelmin ja osallistavalla kulttuuritoiminnalla. – Hankkeen päämiehenä on Pohjanmaan liitto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.