Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Kuntien kireä talous varjostaa Pohjanmaan liiton toimintaa. Maakuntajohtaja Olav Jern esitteli tänään maakuntahallitukselle alustavan ehdotuksen vuosien 2015–2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, jonka mukaan jäsenkuntien maksuosuudet pidetään ensi vuonna samansuuruisina kuin tänä vuonna.

Liiton toimintakulut kuitenkin kasvavat, mikäli Pohjanmaan halutaan esittäytyvän Helsingin Senaatintorilla kesäkuussa 2015. Siinä tapauksessa syntyvä 100 000 euron alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Pääosa toimintakuluista muodostuu henkilökunnan palkoista. Vakinaisen henkilöstön määrään sisältyy kaksi työntekijää, joiden asemapaikka on Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto Brysselissä. Toimiston ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan tasan neljän maakunnan liiton kesken.

Talousarvioon sisältyy runsaasti avustuksia ja osuuksia, joilla liitto myötävaikuttaa maakunnan kehittämiseen. Etenkin koulutusmahdollisuuksia pidetään arvossa, sillä rahoitusta esitetään Åbo Akademin maaseutuprofessuurille, Helsingin yliopiston Vaasassa järjestettävälle oikeustieteelliselle koulutukselle ja Vaasan kesäyliopistolle.

 

Kohti korkeita tavoitteita

 

Toimintasuunnitelmaan on koottu toimenpiteitä, joilla liitto osaltaan edistää Pohjanmaan maakuntastrategian 2014–2017 kolmea päätavoitetta eli kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö.

Uusi rakennerahastokausi pääsee vihdoin täyteen vauhtiin ensi vuonna, kunhan ohjelma-asiakirjoille saadaan Euroopan komission hyväksyntä. Koska aluekehitysvarat vähenevät, entistä tärkeämpää on hyödyntää ne täysimääräisesti. Rakennerahastoista osarahoitettavien hankkeiden tulee vauhdittaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan EU:n strategian tavoitteiden saavuttamista.

Maakuntakaavoittajana liitto tarkastelee alue- ja yhdyskuntarakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Uuden, vuoteen 2040 tähtäävän maakuntakaavan valmistelu alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka asetetaan nähtäville alkuvuodesta. Kaavan perusselvitysten keräämisessä vierähtää useita vuosia, koska selvitettäviä asioita on melkoisesti. Alustavan aikataulun mukaan maakuntakaava on tarkoitus saada hyväksytyksi vuoden 2018 lopussa. Tekeillä oleva Pohjanmaan ilmastostrategia pyritään saamaan valmiiksi ensi vuoden alkupuolella.

Kulttuuripuolella halutaan tuoda lastenkulttuuri ja tanssitaide entistä useampien ulottuville. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin toiminta on nykyään pysyväisluontoista, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta vain vuodeksi kerrallaan. Bark on erikoistunut elävöittämään historiaa aikamatkojen avulla. Lisäksi liitto edistää monikulttuuristen yhdistystoiminnan eri muotojen kehittymistä hankkeella.

Seuraavaksi liiton johtavat viranhaltijat käyvät kuun puolessavälissä Kristiinankaupungissa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa kuulostelemassa kuntien näkemyksiä talous- ja toimintasuunnitelmasta. Maakuntahallituksessa asian käsittely jatkuu lokakuussa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

 

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark on julkaissut uuden menetelmäoppaan. Tällä kertaa aiheena on kansanmusiikki.

Menetelmäoppaan avulla kansanmusiikista halutaan tehdä helposti lähestyttävää opettajille ja ohjaajille, jotka työskentelevät lasten parissa. Kaikkein pienimpiä houkutellaan musiikin maailmaan loruilla ja leikeillä. Laulut keskittyvät suomenruotsalaiseen perinteeseen, jolla on paljon yhtäläisyyksiä muiden Pohjoismaiden perinnemusiikin kanssa.

Oppaasta on kaksi versiota, joista toinen on suunnattu päiväkoti-ikäisille ja toinen koululaisille. Molemmat ovat ruotsiksi, mutta suunnitelmissa on tehdä vastaava menetelmäopas myös suomeksi.

Oppaita on lähetetty ilmaiseksi satoihin ruotsinkielisiin päiväkoteihin, esikouluihin ja kouluihin ympäri maan.

 

Tiedustelut:

 • koordinaattori Annina Ylikoski,
  puh. 044 320 6575, sähköposti: annina.ylikoski@obotnia.fi

Lähes 70 kulttuurin, matkailun ja humanistisen tutkimuksen asiantuntijaa kokoontui toukokuussa Kotkan Merikeskus Vellamoon keskustelemaan Itämeren maiden kulttuurireiteistä ja kestävästä matkailusta. Keskustelujen annista laadittu julistus osoitettiin juhannusviikolla Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) tulevista puheenjohtajuusohjelmista vastaaville ja muille alueellisille hallinto-organisaatioille.

Matkailun ja kulttuurin yhdistämisessä on asiantuntijoiden mukaan ennen kaikkea ymmärrettävä, miten lisäarvo siinä muodostuu. Kulttuurimatkailun edistäminen vaatii jatkuvia rajat ylittäviä interaktiivisia toimenpiteitä. Tähän tarvitaan laaja julkisen ja yksityisen sektorin aluekehitykseen, kulttuuriin, tutkimukseen ja matkailuun erikoistuneiden toimijoiden yhteistyöverkosto, joka toimii kaikilla tasoilla.

Vuonna 1987 käynnistynyt Euroopan neuvoston kulttuurireitti-ohjelma on osoittautunut arvokkaaksi kulttuurienvälisen kanssakäymisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäjäksi. Keski-Pohjolan alueella Nidaroksen katedraalista Trondheimista alkava Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitti hyväksyttiin ohjelmaan vuonna 2010. Parhaillaan keskustellaan reitin jatkamisesta Suomen poikki Olavinlinnaan saakka.

Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda Itämeren alueelle uusia kansainvälisesti markkinoituja kulttuurireittejä kansallisten reittien rinnalle. Rajat ylittävien verkostojen ja kulttuuriin pohjautuvien matkailutuotteiden vuoropuhelua tulee siksi erityisesti vahvistaa. Myös keskusteluyhteys kansainvälisten sidosryhmien kanssa kaipaa enemmän huomiota.

Matkailukohteiden laadusta huolehditaan antamalla tilaa kulttuuriperinnön moninaisille ja paikallisille ilmenemismuodoille sekä ohjaamalla matkailutuloja kohteiden kehittämiseen. Tarvittavan osaamisen takaa tutkimustieto ja koulutus.

Kulttuurimatkailua pohtivan keskustelufoorumin järjesti opetus- ja kulttuuriministeriö osana Suomen Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Se oli jatkumoa pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden puitteissa huhtikuussa 2012 Pietarissa järjestetylle seminaarille, jossa teemana olivat skandinaavisen ja venäläisen kulttuurin, matkailun ja koulutuksen yhtymäkohdat.

Suomen kausi Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajamaana päättyi kesäkuussa.

 

Lisätietoja:

Kansallisten aluekehitysvarojen huvetessa katse kannattaa kääntää valtakunnanrajojen ulkopuolelle, sillä kansainvälisiä hankerahoitusmahdollisuuksia löytyy joka lähtöön. Osa niistä käydään läpi seminaarissa, joka järjestetään perjantaina 19. syyskuuta klo 10–12 Seinäjoella (Teknologiakeskus Frami B, auditorio 3).

Luvassa on tietoa muun muassa tärkeimmistä alueellisen yhteistyön ohjelmista ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta sekä kannustavia kokemuksia kansainvälisistä hankkeista.

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautumiset maanantaihin 15. syyskuuta mennessä osoitteeseen sanna.inkeri@etela-pohjanmaa.fi.

Järjestäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

 

Lisätietoja:

 

 

Keskipohjolan kulttuuripäivät lähestyvät, mutta vielä ehtii ilmoittautua. Mikset siis lähtisi 24.–26. syyskuuta Poriin ja Raumalle tutustumaan maailmanperintökohteisiin ja kuulemaan teollisuus- ja kulttuuriperinnöstä? Luennot, työpajat ja retket ovat ilmaisia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja ja ohjelma löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta. Kansainvälisen puhujakaartin takia seminaarikielenä on englanti.

Kulttuuripäivät pidetään vuosittain eri puolilla Keskipohjolaa. Tämänvuotinen tapahtuma järjestetään yhteistyössä Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien kanssa.

 • 11.9.2014 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tiedottamistilaisuus uudesta Botnia-Atlantica-ohjelmasta.
 • 11.9.2014 klo 14, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tarkastuslautakunta kokoontuu.
 • 15.9.2014 klo 13–15, Kristiinankaupunki (Raatihuone)
  Liiton alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman esittely.
 • 19.9.2014 klo 10–12, Mustasaari (Kulttuuritalo)
  Liiton alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman esittely.
 • 19.9.2014 klo 14–16, Pietarsaari (Optima)
  Liiton alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman esittely.
 • 22.9.2014 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 23.9.2014 klo 13, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu.
 • 24.–26.9.2014, Pori/Rauma
  Keskipohjolan kulttuuripäivät.
 • 20.10.2014 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 20.10.2014 klo 13.00–16.30, Vaasa (Rantasipi Tropiclandia)
  Tasa-arvokoulutus.
 • 27.10.2014 klo 13
  Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö kokoontuu.
 • 28.10.2014 klo 15.30, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Kulttuurilautakunta kokoontuu.
 • 29.10.2014 klo 8.30–16, Vaasa (Rantasipi Tropiclandia)
  Ilmastostrategiatyöpaja.
 • 4.11.2014, Vaasa
  Hankerahoittajien yhteinen tietoisku.

Pohjanmaalla kulttuuri on integroitu osaksi yhteiskuntaa, kaikkien asukkaiden saatavilla on monipuolista kulttuuritoimintaa sekä osaavia taiteen ja kulttuurin tuottajia on laaja kirjo.

Siinäpä Pohjanmaan uuden kulttuuriohjelman visio, jonka toivotaan ohjaavan kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden kulttuurityötä vuoden 2017 loppuun saakka.

Jotta käytännön työhön olisi helpompi tarttua, kulttuuriohjelmassa nostetaan esille kuusi toimenpidekokonaisuutta. Ne ovat 1) kulttuuriperinnön vaaliminen, 2) kulttuuri arjen hyvinvoinnin lähteenä, 3) taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuus, 4) kulttuuritapahtumien markkinointi, 5) kulttuurisesti moninainen yhteistyö ja 6) kulttuurista toimeentulo. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää 2–4 painopistealuetta, joiden merkittävyyttä halutaan erityisesti korostaa.

Toimenpidekokonaisuudet ja tavoitteet ovat pitkälti samat kuin edellisessä kulttuuriohjelmassa. Se osoittaa, että ohjelman takana olevat organisaatiot ovat varsin yksimielisiä kulttuurityön painopisteistä, sillä suuriin suunnanmuutoksiin ei ole ollut tarvetta. Vakaa suunta tuo myös työhön jatkuvuutta.

Punaisena lankana läpi kulttuuriohjelman kulkee ajatus kielirajojen ylittämisestä, kun suomen- ja ruotsinkieliset työskentelevät rinta rinnan yhteisten tavoitteiden eteen. Yhdeksi painopisteeksi on lisäksi nostettu vastaaminen monikulttuurisen asiakaskunnan tarpeisiin.

 

Mistä rahat otetaan?

 

Uudessa kulttuuriohjelmassa ei puhuta ollenkaan rahoituksesta, mikä on tietoinen valinta. Ohjelman tekijöillä ei ole valtaa päättää, miten esitetyt toimenpiteet rahoitetaan. Tunnettu tosiasia kuitenkin on, että kulttuuripuolella venytetään joka roposta. Koska pikaista parannusta tilanteeseen ei ole odotettavissa, kulttuuriohjelma nojaa vahvasti yhteistyöhön ja mahdollisten rahoittajien hyvään tahtoon.

Pohjanmaan liitto mainitaan kaikkien toimenpidekokonaisuuksien alla yhtenä päävastuullisena tai yhteistyökumppanina, mutta se ei tarkoita, että liitto voi luvata kyseiseen tarkoitukseen rahaa. Liiton budjettivaroilla ei suuria tehdä, mutta kulttuuriohjelman hyväksi voi toimia myös osallistumalla työryhmiin ja jakamalla asiantuntemusta.

Muita tahoja, joiden esitetään osallistuvan ohjelman mukaiseen kulttuurityöhön, ovat esimerkiksi KulturÖsterbotten-yksikkö, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, kunnat, museot ja yhdistykset.

Pohjanmaan kulttuuriohjelman 2014–2017 ovat yhteistyössä laatineet Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymä ja Pohjanmaan liitto, jotka kumpikin hyväksyivät omalta osaltaan ohjelman kevään korvalla.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.