Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaalla kulttuuri on integroitu osaksi yhteiskuntaa, kaikkien asukkaiden saatavilla on monipuolista kulttuuritoimintaa sekä osaavia taiteen ja kulttuurin tuottajia on laaja kirjo.

Siinäpä Pohjanmaan uuden kulttuuriohjelman visio, jonka toivotaan ohjaavan kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden kulttuurityötä vuoden 2017 loppuun saakka.

Jotta käytännön työhön olisi helpompi tarttua, kulttuuriohjelmassa nostetaan esille kuusi toimenpidekokonaisuutta. Ne ovat 1) kulttuuriperinnön vaaliminen, 2) kulttuuri arjen hyvinvoinnin lähteenä, 3) taide- ja kulttuurikasvatuksen saavutettavuus, 4) kulttuuritapahtumien markkinointi, 5) kulttuurisesti moninainen yhteistyö ja 6) kulttuurista toimeentulo. Kukin toimenpidekokonaisuus sisältää 2–4 painopistealuetta, joiden merkittävyyttä halutaan erityisesti korostaa.

Toimenpidekokonaisuudet ja tavoitteet ovat pitkälti samat kuin edellisessä kulttuuriohjelmassa. Se osoittaa, että ohjelman takana olevat organisaatiot ovat varsin yksimielisiä kulttuurityön painopisteistä, sillä suuriin suunnanmuutoksiin ei ole ollut tarvetta. Vakaa suunta tuo myös työhön jatkuvuutta.

Punaisena lankana läpi kulttuuriohjelman kulkee ajatus kielirajojen ylittämisestä, kun suomen- ja ruotsinkieliset työskentelevät rinta rinnan yhteisten tavoitteiden eteen. Yhdeksi painopisteeksi on lisäksi nostettu vastaaminen monikulttuurisen asiakaskunnan tarpeisiin.

 

Mistä rahat otetaan?

 

Uudessa kulttuuriohjelmassa ei puhuta ollenkaan rahoituksesta, mikä on tietoinen valinta. Ohjelman tekijöillä ei ole valtaa päättää, miten esitetyt toimenpiteet rahoitetaan. Tunnettu tosiasia kuitenkin on, että kulttuuripuolella venytetään joka roposta. Koska pikaista parannusta tilanteeseen ei ole odotettavissa, kulttuuriohjelma nojaa vahvasti yhteistyöhön ja mahdollisten rahoittajien hyvään tahtoon.

Pohjanmaan liitto mainitaan kaikkien toimenpidekokonaisuuksien alla yhtenä päävastuullisena tai yhteistyökumppanina, mutta se ei tarkoita, että liitto voi luvata kyseiseen tarkoitukseen rahaa. Liiton budjettivaroilla ei suuria tehdä, mutta kulttuuriohjelman hyväksi voi toimia myös osallistumalla työryhmiin ja jakamalla asiantuntemusta.

Muita tahoja, joiden esitetään osallistuvan ohjelman mukaiseen kulttuurityöhön, ovat esimerkiksi KulturÖsterbotten-yksikkö, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, kunnat, museot ja yhdistykset.

Pohjanmaan kulttuuriohjelman 2014–2017 ovat yhteistyössä laatineet Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymä ja Pohjanmaan liitto, jotka kumpikin hyväksyivät omalta osaltaan ohjelman kevään korvalla.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus löytää lausunnolle lähetetystä kuntalakiluonnoksesta paljon hyvää ja on valmis hyväksymään sen suurelta osalta. Maakuntahallituksen esittämät tarkennukset liittyvät lähinnä maakunnan liittojen asemaan. Uuteenkin lakiin tulisi esimerkiksi sisällyttää säännökset maakuntavaltuuston ja liiton muiden toimielinten valinnasta sekä maininta siitä, että maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Esityksen mukaan kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö ei olisi vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin. Samaa rajoitusta sovelletaan nykyisinkin, ja Pohjanmaan liitto pitää sitä asianmukaisena.

Erityisen tyytyväinen maakuntahallitus on kunnan tehtäviä ja järjestämisvastuuta käsittelevään lukuun, mutta muistuttaa, että sen sisältö täytyy yhtenäistää tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevien lakiesitysten kanssa. Valtion ei tule voida sälyttää kunnille uusia tehtäviä, elleivät ne ole kokonaan rahoitettu joko valtionosuuksilla, arvioidulla verotulojen kasvulla tai pienentämällä muusta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Kulttuurimatkailun valtakunnallinen katto-ohjelma Culture Finland on tänä vuonna koonnut Pohjanmaan kulttuuri- ja matkailualan toimijoita tiimiin, jonka koordinaattorina toimii Korsholman musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Monica Johnson. Culture Finland Pohjanmaa on yksi 16 valtakunnallisesta aluetiimistä, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt sille 20 000 euron avustuksen vuosiksi 2014–2015.

Pohjanmaan aluetiimi kokoontuu seuraavan kerran 10. syyskuuta kulttuuri- ja ulkoilumatkailun sekä wellbeing-tuotteiden merkeissä. Tavoitteena on saada mukaan 20–30 myyjäyritystä ja 15–20 ostajaa. Matkailun edistämiskeskus tuo tapahtuman yhteydessä Vaasan seudulle myös kansainvälisiä bloggareita tutustumaan suomalaiseen elämäntapaan ja luontoaktiviteetteihin.

Culture Finland -katto-ohjelman tarkoituksena on lisätä Suomen vetovoimaisuutta matkailukohteena. Kulttuuria tuotteistetaan matkailun edistämiseksi ja kulttuurisia piirteitä sisällytetään kaikkeen matkailutarjontaan. Aluekoordinaattoreiden ja aluetiimien tehtävänä on yhdistää oman alueensa kulttuuriset vahvuudet ja kulttuurimatkailutoimijat.

Culture Finland on tammikuussa 2011 alkanut Matkailun edistämiskeskuksen ohjaama, Matkailun edistämiskeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukema sekä Finland Festivals ry:n hallinnoima hankekokonaisuus.

 

Lisätietoja:

 • toiminnanjohtaja Monica Johnson (Korsholman musiikkijuhlat),
  puh. 050 911 3349, sähköposti: monica.johnson@korsholmmusicfestival.fi
 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi
 • www.mek.fi

Henkilöstöuutisia

Liiton uudeksi maakuntasihteeriksi on tänään valittu filosofian maisteri Margot From. Virkaa tavoitteli yhteensä 37 hakijaa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sanna Alaranta on valittu Eurooppa-toimiston uudeksi johtajaksi. Hän on ollut toimiston palveluksessa EU-asiantuntijana vuodesta 2012.

Musiikin maisteri Seija Punnonen on nimitetty Multikult-foorumi-hankkeen projektipäälliköksi ajaksi 1.7.2014–31.12.2016.

Viestintäkoordinaattori Mikaela Jussila palaa työvapaalta 1. syyskuuta.

Jos sinulla on tapana käydä Pohjanmaan liiton verkkosivuilla, olet varmasti huomannut, että ne ovat menneet hiljattain täysin uusiksi.

Sivuston ulkoasua on raikastettu, rakennetta myllätty ja sisältöä muokattu. Liiton toimintaa esitellään entistä monipuolisemmin selkeiden otsikoiden alla, ja monien luottamushenkilöiden käyttämä ekstranet on nostettu näkyvälle paikalle oikeaan yläkulmaan. Esityslistoja ja pöytäkirjoja pääsee tutkailemaan myös napauttamalla etusivulla olevaa linkkiä.

Sivusto on nyt suomen- ja ruotsinkielinen, suppeampi englanninkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitot toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi pohjalaismaakuntien ensimmäiseen huippukokoukseen torstaina 28. elokuuta klo 13–16 Seinäjoen Teknologiakeskus Framiin.

Huippukokous käsittelee aluetalouden kehitysnäkymiä sekä kuntapohjaisen aluehallinnon tulevaisuutta Suomessa. Puhujina ovat VTL Johnny Åkerholm, kansanedustaja Jutta Urpilainen sekä professorit Arto Haveri ja Sami Moisio.

Tilaisuus on suunnattu alueellisille luottamushenkilöille, vaikuttajille, yrittäjille sekä eri kehittäjätahoille ja sidosryhmille kaikista pohjalaismaakunnista.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan hallintosuunnittelija Tuuliina Tuominen, tuuliina.tuominen@etela-pohjanmaa.fi tai puh. 0400 243 480. Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 19. elokuuta.

Maanantaina 1. syyskuuta tarjoutuu tilaisuus istahtaa pohtimaan bioenergia- ja logistiikkakysymyksiä Pohjanmaan liiton ja konsulttitoimisto Ramboll Oy:n järjestämässä työpajassa Vaasassa.

Työpaja on osa Pohjanmaalla tehtävää bioenergiaselvitystä, jossa tarkastellaan muun muassa bioraaka-aineiden sijoittumista sekä hyödyntämis- ja kuljetusmahdollisuuksia maakunnassamme. Selvitys tarvitaan Pohjanmaan maakuntakaavan päivittämisen pohjaksi.

Tarkka ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Työpaja pidetään Pohjanmaan liitossa (Hietasaarenkatu 6) klo 13–16. Ennakkoilmoittautumiset pyydetään tekemään maanantaihin 25. elokuuta mennessä, jotta osaamme varata kaikille virvokkeita.

 

Lisätietoja:

 • liikenneasiantuntija Tero Voldi,
  puh. 044 320 6568, sähköposti: tero.voldi@obotnia.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.