Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Syksyn pimetessä on hyvä piristää itseään antoisalla seminaarilla. Vaasassa järjestetään lähiaikoina peräti kolme tilaisuutta, joihin kannattaa tulla kauempaakin. Seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Ensimmäiseksi tarjoutuu tilaisuus kuulla lisää Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin äskettäin julkaisemasta menetelmäoppaasta, joka innostaa tuomaan kansanmusiikin päiväkotien ja koulujen opetukseen. Jos tämä aihepiiri kiinnostaa, suuntana on Kansanmusiikkia lapsille ja nuorille -seminaari perjantaina 24. lokakuuta klo 9.30–16.30 Vaasan ruotsinkielisessä työväenopistossa (Arbis, Kirkkopuistikko 15).

Menetelmäopasta esittelee sen toimittanut musiikin maisteri, kansanmuusikko Marianne Maans. Päivän muissa puheenvuoroissa käsitellään muun muassa musiikinopettajan arkea ja kansanmusiikkia suomenruotsalaisessa luokanopettajakoulutuksessa. Seminaarin päättää paneelikeskustelu. Esitykset ovat ruotsiksi.

Seminaariin ehtii nipin napin vielä ilmoittautua joko puhelimitse 06 319 5600 (Svenska litteratursällskapet i Finland) tai sähköpostitse folkmusik@sls.fi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on huomenna.

Toisena tarjolla on Pohjanmaan ilmastostrategian 2040 valmisteluun liittyvä seminaari. Päivän alkajaisiksi kuullaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriön suunnitelmista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koulutussektorin panoksesta ilmastotyössä ja käytännön ympäristötyöstä yrityksissä. Iltapäivällä seminaari muuntuu työpajaksi, jossa osallistujat saavat ryhmissä pohtia konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. – Tavoitteena on saada ilmastostrategia valmiiksi ensi vuoden alkupuolella.

Ilmastostrategiaseminaari järjestetään keskiviikkona 29. lokakuuta klo 8.30–16 kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandiassa (Lemmenpolku 3). Ilmoittautuminen päättyy näillä hetkillä, joten toimi vikkelästi, jos aiot ilmaantua paikan päälle.

Viimeisessä seminaarissa tyydytetään hankerahoituksesta haaveilevien tiedonjanoa. Rakennerahastokauden alkaessa on puhuttu paljon kehittämisvarojen vähenemisestä, mutta se ei päde kautta linjan. Botnia-Atlantica-ohjelmalla ja maaseuturahastolla on itse asiassa enemmän rahoitusta jaettavanaan kuin aiemmin. Liiton, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, paikallisten toimintaryhmien ja Botnia-Atlantica-ohjelman yhteisessä tietoiskussa tiistaina 4. marraskuuta käydään läpi tosiasiat ja annetaan tietoa siitä, mistä rahoitusta voi hakea ja mihin. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tietoisku pidetään klo 9–14.15 Yrkesakademin tiloissa osoitteessa Kuninkaankartanontie 30 A. Päivän aikana voi nauttia omakustanteisen lounaan koulun opetusravintolassa. Ilmoittautuminen kannattaa hoitaa heti tai viimeistään sunnuntaina 26. lokakuuta.

Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015–2017 palasi tänään maakuntahallituksen käsittelyyn. Jäsenkuntien mielipiteet on kuultu, ja asiakirja viedään seuraavaksi maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että liitto järjestäisi maakuntajuhlat Helsingin Senaatintorilla kesäkuussa 2015, vaikka se tarkoittaakin kunnille lisälaskua. Liitto on varautunut käyttämään tapahtumaan 100 000 euroa edellisten vuosien ylijäämästä.

Senaatintorilla on tarkoitus esitellä kolmen päivän aikana maakunnan tuotteita, elinkeinoelämää, yrittäjyyttä, koulutustarjontaa, matkailukohteita ja kulttuuria. Esimerkiksi maakunnan elintarviketuottajat ja oppilaitokset ovat innolla lähdössä mukaan.

Muilta osin talousarvio on hyvin kireä, ja enin osa määrärahoista on pidetty samansuuruisina kuin kuluvana vuonna.

Talous- ja toimintasuunnitelma käsitellään maakuntavaltuustossa maanantaina 10. marraskuuta. Kokous on avoin yleisölle.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on valmistunut. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi suunnitelman nuijan kopautuksella 23. syyskuuta pidetyssä kokouksessa.

Toimeenpanosuunnitelmaan on koottu esitykset maakuntaohjelmaa toteutettavista keskeisistä hankkeista ja toimenpiteistä sekä arviot tarvittavasta rahoituksesta. Toimet rahoitetaan pääosin valtion, kuntien ja EU-ohjelmien varoin. Hankkeisiin on tulevina vuosina huomattavasti vähemmän rahoitusta tarjolla, joten rahoitettavia kohteita joudutaan harkitsemaan tarkkaan.

Valtion rahoitusta tai toimenpiteitä toivotaan etenkin liikenne- ja logistiikkahankkeisiin, joista erityisen tärkeitä ovat valtatie 8, Seinäjoki–Kaskinen-radan perusparannus, Pännäisten kolmioraide ja Merenkurkun liikenneyhteys. Rahaa saisi mieluusti löytyä myös muun muassa home- ja sisäilmaongelmista kärsivien koulujen korjaamiseen, Merenkurkun maailmanperintöalueen hoitamiseen ja elintarvikealan kehittämiseen.

Toimeenpanosuunnitelmalla pyritään vaikuttamaan valtion talousarvioon. Suunnitelman sisällöstä vallitsee laaja yhteisymmärrys, sillä asiakirja valmisteltiin yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien kanssa.

 

Lisätietoja:

 • kehittämissuunnittelija Kimmo Riusala,
  puh. 06 320 6528, sähköposti: kimmo.riusala@obotnia.fi

Henkilöstöasiaa

Vuoden työvapaalla ollut suunnitteluinsinööri Jan Wikström palaa liittoon 1.11.

Hallintotieteiden kandidaatti Maria Oksa jatkaa Eurooppa-toimiston EU-asiantuntijana vuoden loppuun saakka.

Seitsemäs kansainvälinen luontoelokuvafestivaali Wildlife Vaasa järjestettiin Vaasassa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Pohjanmaan liitolla oli tapahtuman yhtenä rahoittajana kunnia antaa yhdelle elokuvalle nimikkopalkinto. Liiton erityispalkinnon nappasi saksalaiselokuva Lusatia – From Hell to Heaven (Doclights GmbH/NDR Naturfilm).

Elokuva kuvaa ajatuksia herättävällä tavalla luonnonympäristöön syntyviä vastakohtaisuuksia, kun laajat maa-alueet valjastetaan teollisiin tarkoituksiin. Ihmisen tuhotessa järjestelmällisesti ympäristöään luontoäiti taistelee vastaan ja onnistuu joiltain osin jopa korjaamaan tuhot. Eri lajit mukautuvat hämmästyttävän nopeasti ”uuteen luontoon” ja alueelle ilmestyy myös uusia lajeja, joita ei ole siellä aikaisemmin tavattu.

Tunnelmaltaan rauhallinen elokuva pitää katsojan tiukasti otteessaan alusta loppuun saakka. Kerronta on rakennettu mielenkiintoiseksi draamallisia ja musiikillisia elementtejä hyödyntäen. Elokuva herättää katsojassa aiheellisen huolen ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuudesta: kuinka kauan luontoäidillä on voimia taistella ihmisen luontoa raastavaa toimintaa vastaan?

Palkinto jaettiin elokuvantekijöille lauantaina 4. lokakuuta.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Kunnalliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat merkittävä osa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelutarjontaa. Kunnallisalan kehittämissäätiön viime vuonna rahoittaman kyselytutkimuksen mukaan kuntalaiset suhtautuvat niiden yksityistämiseen ja leikkauksiin hyvin kielteisesti. Palvelujen järjestämisvastuu halutaan säilyttää kunnilla edelleenkin, vaikka yhdistysten ja seurojen roolia palveluntuottajina ollaan valmiita kasvattamaan etenkin liikuntapalveluissa.

Suomalaisten suosituimpiin harrastuksiin ovat jo kolmen vuosikymmenen ajan kuuluneet lukeminen, kirjastoissa käyminen ja kävelylenkkeily. Esimerkiksi vähiten koulutettujen kirjastokäynnit ovat koko 2000-luvun ajan lisääntyneet, vaikka ne samaan aikaan ovat vähentyneet muissa koulutusryhmissä.

Kaikille avoimiin ja edullisiin kulttuurin ja liikunnan lähipalveluihin ei kuntalaisten mielestä saa kajota. Palvelujen keskittäminen ja hintojen korotukset heikentävät entisestään niiden ryhmien osallistumismahdollisuuksia, joilla on jo valmiiksi heikommat edellytykset käyttää kulttuuri- ja liikuntapalveluja.

Ongelmaksi koettiin, etteivät palvelujen sisällöt ja kysyntä aina vastaa toisiaan eikä käyttäjien mielipiteitä kartoiteta riittävästi. Kuntalaiset toivovatkin toimivampia ja helppokäyttöisempiä palautejärjestelmiä sekä muita vaikuttamisen kanavia. Myös palveluja koskevalta päätöksenteolta odotetaan suurempaa läpinäkyvyyttä.

Kuntalaisten näkemykset kerättiin sähköisellä kyselyllä, johon vastasi 675 kuntalaista eri puolilta Suomea. Henkilökohtaisia haastatteluja tehtiin Jämsässä 167 kuntalaiselle. Tutkimustyötä johtivat Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan yksikkö ja liikuntakasvatuksen laitos.

 

Lisätietoja:

 • Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen (2014): Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 77.
 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 3206542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Länsi-Suomen maakunnan liittojen johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet kokoontuvat torstaina 23. lokakuuta yhteistyöfoorumiin Vaasassa.

Yhteistyöfoorumissa käsitellään yhteisiä ajankohtaisia asioita. Tällä kertaa tarkastellaan Suomen innovaatiopolitiikkaa ja ennakoidaan Länsi-Suomen poliittisia painotuksia tulevana vaalivuonna. Kansainvälisten asioiden johtaja Gerhard Dalen Norjasta pohtii puolestaan seudullisen yhteistyön osallistumismalleja ja keskuskaupunkien roolia.

Yhteistyöfoorumiin on kutsuttu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnan liittojen luottamushenkilöt. Järjestelyistä vastaa puheenjohtajana toimiva Pohjanmaan liitto.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.