Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Päivystysuudistuksen käsittely eduskunnassa ei päättynyt toivotulla tavalla, vaikka valtakunnan päättäjille esitettiin pitkin syksyä painavia perusteita laajan päivystyksen säilyttämiseksi Vaasan keskussairaalassa. Viestiä sairaalan erinomaisista hoitotuloksista ja sijoittumisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertailussa kärkikolmikkoon rummutettiin kaikissa mahdollisissa kanavissa ja yhteyksissä, ja tuhannet ihmiset kokoontuivat lokakuussa Vaasan torille osoittamaan mieltään. Valtiovaltaa yritettiin herätellä myös räväkällä etusivun ilmoituksella Helsingin Sanomissa.

Huolemme kiireellisen hoidon saatavuudesta tulevaisuudessa sai eduskunnassa ymmärrystä, mutta suurin osa kansanedustajista päätyi kannattamaan hallituksen esitystä. Sen myötä maahan tulee 12 ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa, joista lähin sijaitsee Seinäjoella. Näin rannikolta käsin katsottuna päivystävien sairaaloiden verkosto jää sangen harvaksi, ja Vaasa olisi ehdottomasti pitänyt nimetä kolmanneksitoista laajan päivystyksen sairaalaksi. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on sitä paitsi myöntänyt, että julkisen talouden kannalta ei ole merkittävää eroa sillä, onko laajan päivystyksen sairaaloita 12 vai 13.

Päätöksellä on merkittäviä kielellisiä vaikutuksia. Seinäjoen keskussairaala kuuluu suomenkieliseen sairaanhoitopiiriin, ja uudistuksessa sille tulee lakisääteinen velvoite huolehtia siitä, että ruotsinkieliset potilaat voivat käyttää äidinkieltään. Tältä osin eduskunta valitsi vaivalloisemman tien, sillä Vaasan keskussairaala tarjoaa jo nykyisellään hoitoa kahdella kielellä. Perustuslakivaliokunta totesi aiemmin, että kielellisten oikeuksien kannalta paras ratkaisu olisi sijoittaa laajan päivystyksen yksikkö sekä Seinäjoelle että Vaasaan, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunta poisti yhtälöstä Vaasan.

Pohjanmaan liitto on jatkuvasti tähdentänyt, että maakunnassamme on turvattava palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Mitä nyt tapahtuu?

 

Vaasan keskussairaalan tulevaisuudesta tiedetään tällä hetkellä hyvin vähän. Sairaala hoitaa ainakin lähivuosina potilaita kuten ennenkin. Muutaman vuoden kuluttua tilanne saattaa kuitenkin olla toisenlainen, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sisältää lukuisia vielä tuntemattomia osatekijöitä.

Keskussairaalan toiminnan laajuuteen vaikuttaa myös erityisvastuualueen kanssa solmittava sopimus erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Neuvottelut sopimuksen päivittämisestä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa käydään tammikuussa, ja tavoitteena on luonnollisesti tarjota Vaasassa mahdollisimman kattavat palvelut jatkossakin. Erityisvastuualueen hyväntahtoisuus ei tosin riitä kannattelemaan Vaasan keskussairaalaa, jos valtion rahavanat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen ohjautuvat ensisijaisesti suurempiin sairaaloihin.

Tulevaisuus on epävarma, mutta taistelu jatkuu. Maakuntahallitus totesikin tänään, että nyt pitää suunnata katse eteenpäin ja luoda Pohjanmaalle uusi visio. Sairaalamme on alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle tärkeä.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Hankehaku käynnissä

Pohjanmaan liitolta voi jälleen hakea Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta. Hankkeiden tulee kuulua toimintalinjaan 2, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Haussa painotetaan digitalisaatioon ja teolliseen internetiin sekä vähähiiliseen talouteen liittyviä hankkeita, mutta rahoitusta voi hakea myös muunlaisiin hankkeisiin.

Lue lisää hakukierroksesta liiton verkkosivuilta www.obotnia.fi. Haku päättyy 1. maaliskuuta.

 

Lisätietoja:

 • vs. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens,
  puh. 06 320 6543, sähköposti: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • erikoissuunnittelija Johanna Leppänen,
  puh. 06 320 6553, sähköposti: johanna.leppanen@obotnia.fi

Oletko sinä tai yhdistyksesi suunnittelemassa lapsille tai nuorille tarkoitettua kulttuuritoimintaa? Vai oletteko suunnittelemassa kulttuuritoimintaa kaikenikäisille?

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan avustukset suomenkieliseen kulttuuritoimintaan vuonna 2017 ovat parhaillaan haettavana. Sekä työryhmät, yhdistykset että yksityishenkilöt ovat tervetulleita jättämään hakemuksensa viimeistään tiistaina 31. tammikuuta klo 16. Hakulomake ohjeineen löytyy liiton verkkosivuilta www.obotnia.fi.

Ruotsinkieliseen kulttuuritoimintaan voi hakea avustuksia Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymältä.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki, puh. 06 320 6542,
  sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Hankerahoitusta

 • DIGI-ACTION-nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 31 500 euroa) ajaksi 1.3.–30.9.2017. Hankkeessa järjestettävillä työpajoilla pyritään luomaan ratkaisuja ja käytäntöjä valmistavan teollisuuden pk-yritysten digitalisaatioon liittyvissä haasteissa. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 •  IoT energiajärjestelmissä -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 138 758 euroa) vuosiksi 2017–2018. Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen, poikkitieteellinen tutkimus- ja demoympäristö energiatekniikan ja -järjestelmien testauksia ja tutkimista varten. – Hankkeen päämiehenä on Åbo Akademi, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • Menetelmän kehittäminen ongelmanratkaisukyvyn parantamiseksi -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 32 000 euroa) ajaksi 1.4.–30.9.2017. Hankkeen tarkoituksena on parantaa mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten ongelmanratkaisukykyä vertaissparraukseen perustuvalla menetelmällä. – Hankkeen päämiehenä on Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • Novia 2Way Development -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 26 784 euroa) vuodeksi 2017. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joissa opiskelijat voivat tukea elinkeinoelämän innovaatio- ja kehitysprosesseja viemällä läpi hankkeita, joille on elinkeinoelämässä todellinen tilaus. – Hankkeen päämiehenä on Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • Pk-yritysten ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 23 350 euroa) ajaksi 1.2.–31.10.2017. Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli ja suuntaviivat pk-yritysten ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseksi digitaalisia välineitä hyödyntäen. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • Vanguard ADMA – Verkoston kehittäminen – kohti uutta Vanguardia -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 31 080 euroa) vuodeksi 2017. Hankkeessa rakennetaan vahvat yhteistyöverkot niiden eurooppalaisten alueiden kesken, joilla on valmistavan teollisuuden erikoisosaamista. – Hankkeen päämiehenä on Oy Merinova Ab, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • VEBIC-tutkimuslaboratorion ja innovaatioalustan yhteistyöverkostojen kehittäminen -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 36 148 euroa) ajaksi 1.1.–30.6.2017. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Vaasa Energy Business Innovation Centren (VEBIC) alueellista, kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista ja verkostoitumista. – Hankkeen päämiehenä on Oy Merinova Ab, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Hyvää joulua!

Pian on aika rauhoittua joulunviettoon. Uutisposti hiljenee toviksi ja palailee asiaan tammikuun lopussa.

Pohjanmaan liitto toivottaa kaikille tunnelmallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kuva: Pirjo Niemi

Kuva: Pirjo Niemi

Kokouksia ja tapahtumia

 • 27.1.2017 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö kokoontuu.
 • 30.1.2017 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 20.2.2017 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 21.2.2017 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu.
 • 21.2.2017 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tarkastuslautakunta kokoontuu.
 • 7.3.2017 klo 16, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Kulttuurilautakunta kokoontuu.

Kenenkään ei tarvitse yrittää saada tolkkua mammuttimaisesta maakuntauudistuksesta omin päin. Pohjanmaan liitto auttaa välittämällä helppotajuista tietoa muun muassa seminaarissa ja yleisötapahtumissa sekä aineistopaketin muodossa.

Sinun Pohjanmaasi 2019 -seminaari näyttää houkuttelevan Vaasaan runsaasti osallistujia perjantaina 2. joulukuuta. Se tarjoaakin hyvän tilaisuuden kuulla, mitä on meneillään ja mihin suuntaan uudistustyö on menossa. Kolme muutosjohtajaa Göran Honga, Jukka Kentala ja Varpu Rajaniemi kertovat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen että maakuntauudistuksen valmisteluista. Muutosta tarkastellaan myös henkilöstön ja osallistamisen näkökulmasta, sillä uudistuksen yhtenä tavoitteena on kansalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä puolestaan puhuu uusien toimintatapojen ja digitalisaation tuomasta lisäarvosta. Esitykset simultaanitulkataan suomeksi ja ruotsiksi.

Seminaari pidetään hotelli Rantasipi Tropiclandiassa (Lemmenpolku 3) klo 13–16. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 25. marraskuuta.

 

Avoimia yleisötapahtumia maakunnassa

 

Ensi vuoden alussa järjestetään ympäri maakuntaa avoimia yleisötapahtumia maakuntauudistuksesta. Tarkoituksena on jakaa tietoa uudistuksesta pohjalaisille ja antaa heille mahdollisuus keskustella uudistusta valmistelevien kanssa.

Keskustelunaiheista tuskin tulee pulaa, sillä muutos herättää aina kysymyksiä ja pelkoakin. Se tiedetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus omalla kielellä huolettaa monia, kun valtiovalta haluaa keskittää hoitoa suurempiin yksiköihin.

Yleisötapahtumia järjestetään kaikilla Pohjanmaan seuduilla. Aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

 

Monikäyttöinen infopaketti

 

Maakuntauudistuksesta on valmistunut kaksikielinen diaesitys, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Se sisältää kuntapäättäjille, henkilöstölle ja asukkaille suunnattua napakkaa tietoa uudistuksen tavoitteista ja sisällöstä. Huomaa, että diasarjaa ei ole tarkoitettu näytettäväksi kokonaisuudessaan samalle yleisölle, vaan nimenomaan palasteltuna eri kohderyhmille. Esityksen loppupäässä on lyhyt englanninkielinen osio.

Erinomainen tietolähde on myös sivusto 2019.pohjanmaa.fi, jota seuraamalla pysyy ajan tasalla valmistelutyön etenemisestä.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi