Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus ei säästele sanoja lausunnossaan Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta.

Tässä yhteydessä kehittäminen tarkoittaa käytännössä supistuksia ja lakkautuksia. Luonnonvarakeskuksella on tällä hetkellä 35 toimipaikkaa eri puolella Suomea, mutta suunnitelmissa on luopua kahden seuraavan vuoden kuluessa 11 toimipaikasta. Siinä rytäkässä häviäisi myös Luonnonvarakeskuksen Vaasan yksikkö, joka on erikoistunut kalantutkimukseen.

Pohjanmaan liitto pitää kehittämissuunnitelmaa käsittämättömänä. Jos Luonnonvarakeskus on kokoamassa tutkimustoimintaansa tiiviimmin yliopisto- ja korkeakoulukampusten yhteyteen sekä muihin keskeisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskittymiin, ei käy järkeen vetäytyä Pohjanmaalta, jossa on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, monipuolista osaamista ja vahvoja resursseja vastata luonnonvara-alan moninaisiin tutkimustarpeisiin.

Maakuntahallituksen mielestä Vaasa täyttää kirkkaasti houkuttelevan yliopistokampuksen kriteerit. Kampuksen yhteyteen on muodostunut ainutlaatuinen tiiviiseen tutkimus- ja viranomaisyhteistyöhön perustuva osaamiskeskittymä, ja kansainvälisempää akateemista yhteisöä saa hakemalla hakea. Vaasan seudulla on lisäksi tutkimuslaitoksia, jotka pystyisivät konkreettisesti auttamaan Luonnonvarakeskusta strategisten päämäärien saavuttamisessa.

 

Logiikka ontuu

 

Luonnonvarakeskus tavoittelee uudistuksella kansallisesta näkökulmasta tarkoituksenmukaista sijoittumista. Väite kalskahtaa vähintäänkin oudolta, kun yli neljäsosa maan ammattikalastajista harjoittaa elinkeinoaan Pohjanmaan rannikkokunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja Merenkurkussa ei ole muita rannikolla olevia kalantutkimusasemia kuin Vaasan yksikkö, ja sen merkitys meri- ja rannikkokalastukselle on suuri.

Vaasan yksikön tutkijoille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Kokkolaan. Pohjanmaan liitto arvelee, että uudelleenjärjestelyllä tuskin saadaan aikaan säästöjä, koska tiedonkeruu vastaavasti hankaloituu ja kallistuu. Maakuntahallitus ei ymmärrä, miksei Vaasan yksikkö voisi pysyä paikkakunnalla, vaikka se hallinnollisesti olisikin osa esimerkiksi Kokkolan toimipaikkaa.

Kokkola on kehittämissuunnitelmassa nimetty Luonnonvarakeskuksen uudeksi strategiseksi yksiköksi. Sinne on tarkoitus siirtää henkilökuntaa myös lakkautettavasta Kannuksen toimipaikasta.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Maakunnan liitot ja Suomen ympäristökeskus ovat aloittamassa kahta yhteistyöhanketta maakuntakaavojen tietosisällön ja ulkoasun yhdenmukaistamiseksi. Toisessa hankkeessa mietitään kaavojen harmonisointia ja toisessa visuaalista puolta.

Harmonisointi on tärkeää, sillä käyttäjän kannalta merkintöjen kirjo aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Hankkeissa laaditaan maakuntakaavoituksen harmonisointiin tähtäävä tietomalli ja opas, koulutetaan kaavoittajat noudattamaan ohjeistusta ja luodaan merkintöjen visualisointikirjasto tukemaan yhteismitallista kaavatyötä. Hankkeet kestävät kaksi vuotta.

EU:n Inspire-direktiivistä johtuen maakunnan liittojen tulee viimeistään vuoden 2020 lopussa tuoda kartta-aineistonsa yhtenäisessä muodossa saataville verkkoon.

Lisätietoja:

 • kaavoitusinsinööri Gustav Nygård,
  puh. 050 375 9422, sähköposti: gustav.nygard@obotnia.fi
 • Suomen ympäristökeskus

Suomi100Suomi 100 -sihteeristö järjestää Helsingissä tiedotustilaisuuden tiistaina 1. joulukuuta klo 11.30–12.30. Tilaisuudessa kerrotaan juhlavuoden teemoista ja tavoitteista sekä esitellään makupaloja tulevasta ohjelmasta. Samalla avataan uudistuneet verkkosivut ja otetaan käyttöön uusia sosiaalisen median kanavia. Verkossa julkistetaan myös esimerkkejä juhlavuoden ohjelmasta maakunnissa.

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä valtioneuvoston sivujen kautta, http://valtioneuvosto.fi/live.

Muistathan myös tykätä sivua https://www.facebook.com/Suomi100Pohjanmaalla, jotta saat uutissyötteeseesi ajankohtaista tietoa Suomen juhlavuodesta Pohjanmaalla.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

 

Hankerahoitusta

Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta voi seuraavan kerran hakea joulukuun puolessavälissä. Hakemuksia voi jättää aina helmikuun 12. päivään saakka.

Tiedotamme hakukierroksesta lisää myöhemmin verkkosivuillamme ja sivustolla www.rakennerahastot.fi.

 

 • Trad@Bothnia-nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään 91373 euroa) vuosiksi 2016–2017. Hankkeessa keskitytään luomaan etenkin lapsille ja nuorille edellytyksiä ymmärtää paremmin omaa kulttuuri-identiteettiään sekä kulttuuriperintöämme muovanneita ja siihen vaikuttaneita historian vaiheita. – Hankkeen päämiehenä on Pohjanmaan liitto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta ja verkostoyhteistyössä Ruotsi, Etelä-Afrikka, Kenia, Serbia, Norja ja Baltian maat.

Uusi ura odottaa

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston kulttuuriavustaja Åsa Svan ja liiton kaavoitusinsinööri Melinda Lyttbacka ovat irtisanoutuneet siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen.

Pohjanmaan liitto kiittää yhteisestä ajasta ja toivottaa menestystä tulevaisuuteen!

Mitä elävää perintöä on Pohjanmaalla? Mitä ja miten perinteitä voidaan parhaiten vaalia ja välittää eteenpäin? Minkälaisia kohteita Suomen tai Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon voisi ehdottaa?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan Seinäjoella keskiviikkona 25. marraskuuta järjestettävässä seminaarissa, jonka odotetaan kiinnostavan kulttuuri- ja museoväkeä yli maakuntarajojen.

Seminaarissa kuullaan useita paikallisia toimijoita puhuvan elävästä perinteestä niin järjestöjen, koulutuksen, tutkimuksen kuin tallentamisenkin näkökulmasta. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston koordinaattori Annina Ylikoski pitää esityksen kulttuuriperinnön elävöittämisestä aikamatkan keinoin. Iltapäivällä keskustelua jatketaan työpajoissa.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Taiteen edistämiskeskus.

 

Lisätietoja:

Euroopan alueiden ja kaupunkien teemaviikko Open Days ei ole koskaan ollut lähempänä, sillä tapahtumaan voi osallistua myös kotikulmilla. Perjantaina 27. marraskuuta kokoonnutaan Koivulahteen keskustelemaan metaanikaasun käytöstä Merenkurkun alueella.

Esityksissä pohditaan muun muassa metaanin tuotantoa ja talteenottoa sekä teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyömahdollisuuksia. Innostavia esimerkkejä voi poimia vaikkapa Ruotsista. Seminaarikielenä on englanti.

Seminaari pidetään Ab Stormossen Oy:n tiloissa (Stormossenintie 56) klo 9–12. Ilmoittautuminen hoituu näppärimmin sähköisesti.

 

Lisätietoja:

 • kehitysinsinööri Johan Saarela (Ab Stormossen Oy),
  puh. 050 376 5054, sähköposti: johan.saarela@stormossen.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.