Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on viime vuosina pitänyt kuntapäättäjät kiireisinä, sillä lausuntopyyntöjä on tipahdellut vähän väliä. Tuoreimmassa valtioneuvosto on tiedustellut kuntakentän näkemyksiä hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen askelmerkeiksi.

Pohjanmaan liiton tänään antama lausunto keskittyy suurimmaksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hallitus on sopinut, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään 15 alueella, ja maakuntahallitus lähtee siitä, että Pohjanmaa itsehallintoalueena vastaa itse näiden palveluiden järjestämisestä. Päätäntävalta erikoissairaanhoidosta halutaan maakunnassa pitää vahvasti omissa käsissä, koska se vähentää riippuvuutta muista sairaaloista.

Lausunnossa otetaan voimakkaasti kantaa Vaasan keskussairaalan puolesta. Huoli on aiheellinen, sillä hallitus on päättänyt keskittää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 12 yksikköön. Liitto vaatii, että Vaasan keskussairaalassa on säilyttävä laaja ympärivuorokautinen päivystys ja synnytysosasto. Sairaalan toimintaa ei tule uudistuksessa karsia, vaan sitä tulee tukea ja kehittää.

Maakuntahallitus muistuttaa, että Pohjanmaalla kielisuhteet ovat lähes tasan. Palvelut on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi myös jatkossa. Liiton mielestä vain Vaasan keskussairaalan täysin kaksikielinen päivystävä yksikkö voi taata riittävän palvelutason tulevaisuudessakin. Sairaala panostaa tietoisesti asiakkaiden omakieliseen palveluun, ja henkilöstöllä on laaja-alaista kokemusta myös monikulttuurisuudesta.

Huolta aiheuttaa myös kehitysvammahuollon palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa. Uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa Kårkullan erityishuoltopiiri purettaisiin. Toisaalta myös suomenkielisten kehitysvammahuollon palveluja on tarpeen kehittää.

 

Pohjanmaasta itsehallintoalue

 

Pohjanmaan liiton mielestä hallituksen linjaus, jonka mukaan itsehallintoalueet perustetaan maakuntajaon pohjalta, luo erinomaiset lähtökohdat muodostaa vahva Pohjanmaan itsehallintoalue. Itsehallintoalueen tulee käsittää koko Pohjanmaan maakunta. Kyseinen aluejako taipuu erilaisiin paikallisesti sovitettuihin ratkaisuihin muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja on paras lähtökohta aluehallinnon kehittämiseksi.

Maakuntahallitus kannattaa esitystä itsehallintoalueen monitoimialaisuudesta. Itsehallintoalueille voitaisiin keskittää muun muassa eri viranomaisten vastuulla olevat elinkeinojen kehittämistehtävät sekä maakunnan liittojen tehtävät.

Lopuksi liitto toivoo, että itsehallintoalueen suunnittelusta vastaava organisaatio saadaan nimettyä mahdollisimman nopeasti. Tämän takia maakuntahallitus esittää, että itsehallintoalueen valtuusto valittaisiin vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.

Itsehallintoalueiden on määrä aloittaa vuoden 2019 alussa. Uudistus vaatii useita lakimuutoksia, joista osa tulee lausunnolle tänä keväänä.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Kysy maakuntakaavasta

Pohjanmaan liitossa on aloitettu Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 työstäminen. Ensimmäinen kaavaluonnos valmistunee syksyllä 2017, mutta kysymyksiään ja ajatuksiaan ei kannata pantata niin kauan. Kaavatyön alkuvaihe on otollista aikaa kysellä kaavan suunnitellusta sisällöstä tai pohtia, millaisena haluaisit nähdä Pohjanmaan vuonna 2040.

Liitto järjestää tällä viikolla kaksi avointa työpajaa, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Työpajoissa kaavoittajat kertovat kaavatyön eri vaiheista ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Ensimmäinen työpaja pidetään tiistaina 26. tammikuuta klo 18–20 Närpiön kaupungintalossa ja toinen torstaina 28. tammikuuta klo 18–20 Kulttuuritalossa AX Pännäisissä.

Tartu tilaisuuteen vaikuttaa! Työpajoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Pohjanmaan liitto aloittaa maakuntajohtaja Olav Jernin seuraajan etsinnän. Jern on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.5.2017.

Maakuntajohtajan virka asetetaan julkiseen hakuun. Hakuilmoitus julkaistaan tämän viikon lopulla, ja hakuaika päättyy maaliskuun keskivaiheilla. Haastattelut tehdään kevään aikana, minkä jälkeen maakuntahallitus päättää esityksestään maakuntavaltuustolle. Uusi maakuntajohtaja valitaan viisivuotiskaudeksi.

Maakuntajohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, suomen ja ruotsin kielen erinomaista taitoa, hyvää englannin kielen taitoa, julkisen sektorin hyvää tuntemusta, työkokemusta ja kokemusta johtamisesta.

 

Lisätietoja:

 • maakuntasihteeri Margot From,
  puh. 044 320 6669, sähköposti: margot.from@obotnia.fi

Oletko sinä tai yhdistyksesi suunnittelemassa tämän vuoden aikana lapsille tai nuorille tarkoitettua kulttuuritoimintaa? Vai oletteko suunnittelemassa kulttuuritoimintaa kaikenikäisille?

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunnan avustukset suomenkieliseen kulttuuritoimintaan vuonna 2016 ovat parhaillaan haettavana. Sekä työryhmät, yhdistykset että yksityishenkilöt ovat tervetulleita jättämään hakemuksensa viimeistään perjantaina 29. tammikuuta. Hakulomake ohjeineen löytyy liiton verkkosivuilta www.obotnia.fi.

Ruotsinkieliseen kulttuuritoimintaan voi hakea avustuksia Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymältä.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin toiminta on hyvin suosittua. Viime vuonna siihen osallistui runsaat 11 000 henkilöä, joista suurin osa oli lapsia ja nuoria.

Lastenkulttuuriverkosto järjesti aikamatkoja, elävän historian toimintaa, musiikki-, tanssi-, sanataide- ja sirkustyöpajoja sekä konsertteja, näyttelyitä ja Teatteri opetuksessa -esityksiä. Lisäksi Bark järjesti koulutuksia kulttuuriperinnöstä ja aikamatkoista ja opasti kuntia kulttuurisuunnitelmien teossa.

Barkin toiminta-alue kattaa Pohjanmaan maakunnan ja Kokkolan kaupungin.

 

Lisätietoja:

 • koordinaattori Annina Ylikoski,
  puh. 044 320 6575, sähköposti: annina.ylikoski@obotnia.fi

Pohjanmaalla käynnistyi vuodenvaihteessa laaja hanke, jossa kehitetään maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista ja osallisuutta. Kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajaryhmät. Tavoitteena on onnistua kotouttamisessa niin hyvin, että täältä voi ottaa mallia muualle Suomeen.

Hyvä alku Pohjanmaalla -hankkeessa on seitsemän osatavoitetta, ja kunnat työskentelevät niiden eteen omien tarpeidensa pohjalta. Hankkeeseen osallistuvat Vaasan kaupunki, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymä, Pietarsaaren seudun kotouttamisyksikkö, Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä sekä Pohjanmaan liitto.

Hanke kestää 2,5 vuotta, ja pääosa sen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastolta. Hankepäälliköksi on palkattu kasvatustieteen maisteri Ritva Mertaniemi.

 

Lisätietoja:

 • aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Jos innostut tilastoista, Pohjanmaan liitolla on sinulle mieluisaa luettavaa: tilastokatsaus Pohjanmaa lukuina 2015 on ilmestynyt. Näppäränkokoiseen vihkoon on koottu tietoa muun muassa väestöstä, työllisyydestä, liikenteestä ja taloudesta. Julkaisu on kolmekielinen (suomi, ruotsi ja englanti).

Tilastokatsauksen voi tilata painotuotteena liitosta, ja se on myös luettavissa liiton kotisivuilta.

Tuoreimmat tilastotiedot Pohjanmaan maakunnasta löytyvät ympäri vuoden Pohjanmaa lukuina -sivustolta.

 

Lisätietoja:

 • suunnittelija Marita Riihimäki,
  puh. 044 320 6552, sähköposti: marita.riihimaki@obotnia.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.