Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen mielestä tarvitaan pikaisia toimenpiteitä merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ennakoimiseksi ja pienentämiseksi. Maakuntahallitus aikoo lähettää eduskunnalle kirjelmän, jossa esitetään luonnonsuojelulain muuttamista.

Merimetso on Suomessa rauhoitettu ympärivuotisesti, joten tällä hetkellä ainoa menetelmä kannan vähentämiseksi ja vahinkojen estämiseksi on viranomaisen myöntämä poikkeuslupa. Ongelmana nykyisessä käytännössä on, että se toimii jälkikäteisesti, koska se perustuu vahingon osoittamiseen. Maakuntahallitus pitää parempana, että merimetson suojelusta voitaisiin poiketa ennakoivasti, jos on olemassa vakavan vahingon uhka.

Maakunnassa työstetty ehdotus lainmuutokseksi antaisi esimerkiksi kalastajalle oikeuden häiritä sekä tappaa ampumalla merimetsoja lähellä pyydyksiä ja erityisillä ongelma-alueilla, joissa merimetsoyhdyskunnat aiheuttavat erityisen paljon vahinkoa kalakannalle.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Kaj Suomela,
  puh. 050 312 8650, sähköposti: kaj.suomela@obotnia.fi

Pohjanmaan liitto nimesi tänään viisi liikenteen ja logistiikan kärkihanketta, joiden tavoitteena on parantaa saavutettavuutta, liikkumista ja liikkumispalveluja sekä elinkeinoelämän kuljetuksia. Kolme niistä koskettaa koko maakuntaa, eli valtatie 8, Merenkurkku ja valtatie 3. Seudullisia kärkihankkeita ovat puolestaan kantatie 67 ja Suupohjan rata sekä kantatie 68.

Kärkihankkeita koskevassa työssä keskitytään viemään suunnitelmia eteenpäin ja saamaan toteutukseen rahoitusta. Pääväylillä yhtenä tavoitteena on rakentaa ohituskaistaosuuksia ja poistaa turvallisuuspuutteita.

Kärkihankkeet käsittävät maakunnan liikenneverkon keskeisimmät osat sekä väylät, joiden liikennemäärien uskotaan kehittyvän jatkossa nopeimmin tai joiden kehittämiseen on ollut selvästi laajaa kiinnostusta.

 

Lisätietoja:

 • liikenneasiantuntija Tero Voldi,
  puh. 044 320 6568, sähköposti: tero.voldi@obotnia.fi

Pohjanmaan maakunta on saanut uuden kulttuuriohjelman, joka on voimassa 1. tammikuuta 2018 alkaen toistaiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan ohjelman tänään.

Uusi ohjelma on jatkoa edelliselle, joten tavoitteet ja painopistealueet ovat pysyneet pitkälti samoina. Visiotakaan ei tarvinnut muokata, vaan se kuuluu edelleen seuraavasti: ”Pohjanmaalla kulttuuri on integroitu osaksi yhteiskuntaa, kaikkien asukkaiden saatavilla on monipuolista kulttuuritoimintaa sekä osaavia taiteen ja kulttuurin tuottajia on laaja kirjo.”

Pohjanmaan kulttuuriohjelma antaa maakunnan kulttuurin edistämiseksi yleisen viitekehyksen, johon kunnat voivat tukeutua omissa kulttuuriohjelmissaan.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Hankerahoitusta

 • BothniaTM – Kestävän kehityksen vauhdittaminen Pohjanmaalla -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 75 754 euroa) ajaksi 1.9.2017–31.3.2019. Hankkeessa luodaan digitaalinen tutkimus-, kehitys- ja testausalusta tukemaan vähähiilisyyteen tähtäävää muutosprosessia. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat.

 

 • Kiertotalous Mustasaari -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 160 000 euroa) ajaksi 1.6.2017–31.8.2019. Hankkeen tarkoituksena on luoda perusta Vaasanseudun kiertotalousklusterille. – Hankkeen päämiehenä on Vaasanseudun Kehitys Oy, ja kohdealueena on Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat.

 

 • Co-ProtoLab-nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 321 670 euroa, josta kehittämishankkeen osuus on 279 488 euroa ja investointihankkeen osuus 42 182 euroa) ajaksi 1.9.2017–31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää teollisten palveluiden tutkimus-, innovaatio- ja demonstraatioympäristö. – Hankkeen päämiehenä on Oy Vaasan ammattikorkeakoulu, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • Technobothnia IoT Testing and Learning Hub -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 160 001 euroa) ajaksi 1.9.2017–31.8.2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää esineiden internetiin liittyvä testi- ja oppimisympäristö Technobothniaan. – Hankkeen päämiehenä on Oy Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • VINPOWER – Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 269 889 euroa) ajaksi 1.9.2017–31.8.2019. Hankkeen tavoitteena on kehittää Vaasan yliopiston älyverkkotekniikan osaamiseen perustuvaa innovaatioympäristöä. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

Hankehaku avattu

Pohjanmaan liitolta voi jälleen hakea Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta. Hankkeiden tulee kuulua toimintalinjaan 2, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Haussa painotetaan digitalisaatioon ja teolliseen internetiin sekä vähähiiliseen talouteen liittyviä hankkeita, mutta rahoitusta voi hakea myös muunlaisiin hankkeisiin.

Lue lisää hakukierroksesta liiton verkkosivuilta www.obotnia.fi. Haku päättyy 5. lokakuuta.

 

Lisätietoja:

 • vs. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens,
  puh. 06 320 6543, sähköposti: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • erikoissuunnittelija Johanna Leppänen,
  puh. 06 320 6553, sähköposti: johanna.leppanen@obotnia.fi

Kerran vuodessa pidettävä kansainvälinen Bridging Ages -konferenssi järjestetään Vaasassa 12.–15. syyskuuta. Konferenssin aiheena on Together for the future – heritage education and applied heritage as a bridge between the past and the future.

Konferenssin aihetta on inspiroinut Suomen itsenäisyyden alkuvuosien vaikeudet ja selviytyminen niistä jotakuinkin yhtenäiseksi kansaksi. Konferenssissa esitellään esimerkkejä, miten kysymyksiä demokratiasta, nationalismista, identiteetistä ja etnisyydestä voidaan käsitellä kulttuuriperintökasvatuksen ja aikamatkojen avulla. Konferenssin aikana tehdään keskiviikkona 13. syyskuuta suuri aikamatka vuoteen 1917.

Bridging Ages on kansainvälinen kulttuuriperintökasvatuksen järjestö. Aikamatkat ovat keskeinen osa järjestön toimintaa. Jäsenet edustavat kouluja, museoita, kuntia ja yliopistoja 25:stä eri maasta neljältä eri mantereelta.

Konferenssin pääjärjestäjä on Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK. Lisätietoja, hinnat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät sivulta http://bridgingages2017.obotnia.fi/.

 

Lisätietoja:

 • koordinaattori Annina Ylikoski,
  puh. 044 320 6575, sähköposti: annina.ylikoski@obotnia.fi

Tiistaina 22. elokuuta kannattaa lähteä mielenkiintoiselle opintomatkalle Poriin. Perillä Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella odottaa asiapitoinen ohjelma, joka päivittää osallistujien tiedot muun muassa robotiikan uusista sovelluksista ja mobiiliroboteista. Käytännön esimerkkejä poimitaan useilta teollisuuden aloilta.

Päivän päätteeksi avautuu hankeklinikka, jossa ilmoittautuneet saavat hioa robotiikkaan liittyviä hankeaihioitaan ja verkostoitua.

Kiinnostuitko? Pohjanmaan liitto järjestää seminaariin yhteiskuljetuksen Vaasasta ja tarpeen mukaan muiltakin paikkakunnilta. Tarkemmat tiedot saat Johanna Leppäseltä elokuun alussa.

 

Lisätietoja:

 • erikoissuunnittelija Johanna Leppänen, puh. 06 320 6553,
  sähköposti: johanna.leppanen@obotnia.fi