Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaalle kanavoitui viime vuonna ennätyksellisen paljon Tekesin rahoitusta, 12 miljoonaa euroa. Tieto käy ilmi ehdotuksesta maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaksi, jolla suunnataan alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta.

Ennätysvuodesta huolimatta maakunnan osuus Tekesin myöntämästä rahoituksesta on yhä vähäinen, vain 2,6 prosenttia. Pohjanmaalla Tekes rahoittaa ennen kaikkea korkeakoulujen ja suuryritysten hankkeita, kun taas mikro- ja pk-yritysten osuus jää selvästi pienemmäksi kuin maassa keskimäärin. Tässä maakunnan toimijoilla on terästäytymisen paikka, jotta rahoitusta ohjautuisi jatkossa alueelle enemmänkin.

Uutena rahoitusvälineenä maakunnan liitoille osoitettiin tänä vuonna määräraha alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen. Pohjanmaan liitolle myönnettiin vajaat 800 000 euroa ja ensi vuonna saataneen saman verran. Rahoituksen käyttö on tarkasti määrätty: noin kaksi kolmasosaa jaetaan edelleen valtion ja Vaasan seudun välisen kasvusopimuksen toteuttamiseen ja noin kolmasosa pieniin kokeiluhankkeisiin. Ensimmäiset hankkeet ovat juuri käynnistymässä.

 

EU on yhä merkittävä rahoittaja

 

Maakunnan saamat rakennerahastovarat ovat vähentyneet merkittävästi edelliseen ohjelmakauteen verrattuna, mutta rahaa liikkuu edelleen. EU:n ja valtion rahoitusta kanavoituu Pohjanmaalle eri rahoitusohjelmista vuosina 2017–2018 yhteensä noin 28 miljoonaa euroa, josta maaseutuohjelman osuus on lähes puolet. Liki kolmasosa varoista tulee Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Maakunnan aluekehittämistyö on yhä tarkemmin kohdennettua. Vuosittain nostetaan esiin 1–3 kärkiteemaa, jotka heijastuvat myös hankehakujen painopisteisiin. Pohjanmaan liitto painottaa kahtena seuraavana vuonna erityisesti digitalisaatiota ja teollista internetiä sekä vähähiilistä taloutta. Näihin liittyviin hankkeisiin on käytettävissä 2,1 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston varoja. Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puolestaan ohjaa rakennerahastojen varoja muun muassa yritysten, maaseudun ja osaamisen kehittämiseen.

Ellei hankeidea tunnu saavan vastakaikua täältä, kannattaa tutkailla myös EU:n rahoitusohjelmia. Esimerkiksi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti 2020:n budjetti vuosiksi 2014–2020 on päätä huimaava, lähes 80 miljardia euroa. Ohjelma tarjoaa paljon mahdollisuuksia monille toimijoille.

 

Lisätietoja:

 • vs. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens,
  puh. 06 320 6543, sähköposti: niklas.ulfvens@obotnia.fi

Maakuntahallitus viimeisteli tänään ehdotuksen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017–2019. Maakuntavaltuusto kokoontuu päättämään asiasta tasan kahden viikon kuluttua.

Maakuntahallituksessa suunnitelma nuijittiin ripeästi eteenpäin, sillä jäsenkunnat olivat jo tuulettaneet mielipiteitään viime perjantaina pidetyssä tapaamisessa.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että kuntien maksuosuuksia korotetaan ensi vuonna reilut kuusi prosenttia. Toimintakulujen kasvu johtuu ennen kaikkea maakuntauudistuksen valmistelusta sekä maakuntajohtajan vaihtumisesta, kun neljän kuukauden ajan maksetaan palkkaa sekä väistyvälle että uudelle maakuntajohtajalle. Kaj Suomela aloittaa vs. maakuntajohtajana 1. marraskuuta 2016.

Korotuksesta huolimatta liiton talous on ensi vuonna epävarmalla pohjalla. Kun maakuntauudistuksen ensimmäinen vaihe eli esivalmistelu päättyy kesäkuun lopussa, maakuntaan tulee muodostaa väliaikainen valmistelutoimielin. Sen kustannuksiin ei toiminta- ja taloussuunnitelmassa ole pystytty varautumaan mitenkään, joten talousasioihin joudutaan mitä todennäköisimmin palaamaan. Valtion talousarviossa on varattu varoja väliaikaisten toimielinten toimintaan, mutta valtiovarainministeriö ei toistaiseksi ole ilmoittanut, miten rahat jaetaan.

Talous- ja toimintasuunnitelma käsitellään maakuntavaltuustossa maanantaina 24. lokakuuta. Kokous on avoin yleisölle.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Oikeusministeriön yhteydessä toimivan Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kuntapalkinto meni tänä vuonna Närpiölle ja Punkalaitumelle.

Palkinto annetaan kunnille ja kaupungeille, jotka omissa toiminnoissaan ovat esimerkillisesti edistäneet hyviä etnisiä suhteita omilla alueillaan. Närpiö ja Punkalaidun saivat tunnustusta myös toimistaan työelämän monimuotoisuuden edistäjinä.

Neuvottelukunta halusi tämän vuoden palkitsemisella korostaa pitkään jatkunutta työtä maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi, erityisesti pienillä paikkakunnilla. Maahanmuuttajien integroituminen maaseutukunnissa on suuri haaste, ja uusien asukkaiden vastaanottamisen vaikutukset näkyvät selkeämmin väestösuhteissa. Maahanmuuton ja yhteiskunnan monimuotoisuuden positiivisista vaikutuksista maaseudulla harvoin keskustellaan.

Närpiö on viime vuosina keskittynyt työperäiseen maahanmuuttoon, ja pakolaisia kaupunkiin on otettu vain vähän. Uudet kuntalaiset ovat elvyttäneet Närpiön taloustilannetta ja alkaneet ostaa vanhoja taloja kylistä. Tämän ansiosta oppilaskadosta kärsineet kyläkoulut voivat jatkaa toimintaansa. Närpiössä on myös kehitetty erilaisia kotoutumista edistäviä koulutusmalleja, joita on viety käytäntöön yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa.

Henkilöstöuutisia

Filosofian maisteri Petra Fager on palkattu ajaksi 10.10.2016–30.6.2017 hoitamaan maakuntauudistukseen liittyvää tiedotusta.

Viestintäkoordinaattori Mikaela Jussila on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Maakuntahallitus päättänee uuden toimenhaltijan palkkaamisesta seuraavassa kokouksessaan.

VSA Creative Connections -verkosto järjestää Vaasassa tiistaina 25. lokakuuta klo 17 ensimmäisen Vuoroin vieraissa -sarjan työpajan. Isäntänä toimii Pohjanmaan liitto (Hietasaarenkatu 6, Vaasa).

Työpajassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Miten voisimme olla tietoisempia siitä, mitä mahdollisuuksia oma asuinkuntamme tai -seutumme tarjoaa vaikkapa virkistäytymiseen, vapaa-ajan viettoon tai kulttuurin kokemiseen? Miten teemme pohjalaisista turisteja omalla seudullaan? Tilaisuuden alustaa liiton ympäristöasiantuntija Christine Bonn.

Oletko tulossa? Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 21. lokakuuta.

Vuoroin vieraissa -sarjan tavoitteena on avittaa luovien ja muiden alojen ammattilaisten verkostoitumista ja samalla löytää uudenlaisia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.

 

Lisätietoja:

 • viestintäkoordinaattori Mikaela Jussila,
  puh. 06 320 6524, sähköposti: mikaela.jussila@obotnia.fi

Vaasan kesäyliopisto järjestää torstaina 27. lokakuuta klo 14 juhlaseminaarin, joka kantaa ylpeänä nimeä Pohjanmaa. Seminaari pidetään Vaasan yliopiston Wolff-auditoriossa (Wolffintie 34).

Puhujiksi on kiinnitetty maakuntajohtaja Olav Jern, East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esko Aho ja yrittäjä, luennoitsija Christina Rickardsson Ruotsista.

Maksuttomaan seminaariin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Muistathan ilmoittautua viimeistään maanantaina 24. lokakuuta, joko sähköisesti tai puhelimitse kesäyliopistoon.

Seminaari järjestetään maakuntajohtaja Olav Jernin menestyksekkään uran kunniaksi.

 

Lisätietoja:

Hankerahoitusta

 • EnergySpin/Energia-alan yrityskiihdyttämön käynnistäminen -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 105 350 euroa) ajaksi 1.8.2016–31.12.2017. Hankkeen tarkoituksena on luoda Vaasan seudulle kansainvälisesti kilpailukykyinen, kasvuhakuinen energia-alan yrityskiihdyttämö. Toinen tärkeä osa toimintaa on houkutella yrityskiihdyttämön yhteistyöverkostoon kansallisia ja kansainvälisiä suuryrityksiä, ja sen myötä saada uusia yrityksiä sijoittumaan alueelle. – Hankkeen päämiehenä on Vaasanseudun Kehitys Oy, ja kohdealueena ovat Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat.

 

 • Tulevaisuuden energiatehokas ja innovatiivinen asuinalue -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (varoja alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin enintään 118 035 euroa) ajaksi 1.9.2016–31.12.2017. Hankkeen tarkoituksena on Vaasan raviradan kaavoituksen avulla ohjata rakentamista ja toteutusta kohti energiaälykkäitä ja kestäviä ratkaisuja. Hankkeessa luodaan vuorovaikutuksellinen suunnittelutyökalu, joka hyödyntää vaihtoehtoisia energiaratkaisuja ja ratkaisumalleja vertailevaa laskentamallia. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan kaupunki, ja kohdealueena on Vaasa.

 

 • Maakuntauudistus ja viestintä -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään 39 690 euroa) ajaksi 1.10.2016–30.6.2017. Hankkeessa palkataan tiedottaja, joka ottaa hoitaakseen suuren osan maakuntauudistukseen liittyvästä viestinnästä Pohjanmaalla sekä avustaa muutosjohtaja uudistuksen esivalmisteluvaiheen ajan. – Hankkeen päämiehenä on Pohjanmaan liitto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.