Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus totesi tänään yksikantaan, että sen tavoitteena tulevassa aluehallintouudistuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksessa on muodostaa Pohjanmaan maakunnasta itsehallintoalue. Uuteen monialaiseen organisaatioon voitaisiin koota sosiaali- ja terveydenhuolto, maakunnan liiton tehtävät ja valtion aluehallinnon tehtäviä.

Maakuntahallituksen kanta on kirjattu vuosien 2016–2018 alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan, josta seuraavaksi neuvotellaan jäsenkuntien kanssa.

Maakuntahallitus esittää, että kuntien maksuosuudet pidettäisiin ensi vuonna ennallaan. Ne eivät riitä kattamaan liiton toimintakuluja, mutta vaje paikattaisiin nipistämällä edellisvuosien ylijäämästä lähes 130 000 euroa. Nousua näyttäisi tulevan erityisesti henkilöstökuluissa, vaikka henkilöstön määrä pysyy samana kuin tänä vuonna. Nousu selittyy ulkopuolisen rahoituksen ehtymisellä.

Talousarvioesitykseen sisältyy uusi 45 000 euron määräraha Suomen 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin. Valtioneuvoston kanslian odotetaan osallistuvan yhtä suurella summalla. Valtioneuvosto rakentaa juhlavuotta yhteistyössä maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa, ja maakunnan liitot koordinoivat valmistelutyötä omilla alueillaan.

 

Johtotähtenä maakuntastrategia

 

Ensi vuonna liiton toimintaa ohjaa vahvasti maakuntastrategian 2014–2017 toimeenpaneminen. Sen kolme päätavoitetta ovat kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö.

Pohjanmaan kilpailukykyä vauhditetaan osoittamalla voimavaroja ihmisten ja elinkeinoelämän kannalta parhaisiin tarkoituksiin. Aluekehitysvarat käytetään harkiten älykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti. Vuonna 2016 rahoitusmahdollisuuksia avautuu ainakin verkottuneita laitteita kehittäville.

Maakuntakaavoittajana liitto suunnittelee alue- ja yhdyskuntarakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kolme elinvoimaista keskusta ja kuntarakenne, jolla voidaan turvata työssäkäyntialueen palvelut. Vuoteen 2040 tähtäävän uuden maakuntakaavan pohjaksi tehdään lukuisia selvityksiä, jotta ensimmäinen kaavaluonnos saadaan valmiiksi syksyllä 2017.

Kulttuuripuolella halutaan tuoda lastenkulttuuri ja tanssitaide entistä useampien ulottuville. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark on erikoistunut historian elävöittämiseen aikamatkojen avulla. Kaksisuuntaista kotoutumista edistävä hanke Multikult-foorumi jatkuu vielä vuoden 2016 loppuun saakka. Hankkeeseen osallistuvat Korsnäs, Pietarsaari ja Vaasa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Pohjanmaan liitto aikoo kokeilla uusia lähestymistapoja saadakseen aikaan vilkasta vuoropuhelua laadittavasta maakuntakaavasta. Eri kohderyhmiä pyritään tavoittamaan muun muassa sosiaalisessa mediassa ja tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa.

Kaavoitusjohtaja Ann Holm kertoo, että tavoitteena on innostaa ihmisiä keskustelemaan maakuntakaavasta heti kaavatyön alussa.

– Monien mielestä on mielenkiintoisinta ottaa maakuntakaavaan kantaa silloin kun päästään keskustelemaan konkreettisesta luonnoksesta. Kaavoituksen näkökulmasta olisi tärkeää saada keskustelu viriämään jo aiemmin, kun kaavan tavoitteita hahmotellaan, mutta toki arvostamme myöhemminkin annettua palautetta.

Maakuntakaavan valmisteluun voi osallistua monessa eri vaiheessa ja eri kanavien välityksellä. Suuren yleisön mielipidettä kysytään ensimmäisen kerran osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä loppusyksystä 2015. Tietoa kaavatyön etenemisestä saa esimerkiksi liiton verkko- ja Facebook-sivuilta, sähköisistä uutiskirjeistä tai sanomalehdistä. Suunnitelmissa on myös perustaa kansalaisfoorumi sekä esitellä maakuntakaavoitusta osana Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia.

Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön toivotaan herättelevän nuorten kiinnostusta osallistua tulevan elinympäristönsä muovaamiseen.

– Kaavavalmistelun seuraaminen on oiva keino opettaa nuorille, mitä kestävä ja demokraattinen yhdyskuntasuunnittelu oikeastaan pitää sisällään, Ann Holm toteaa. Molemmille osallistuville kouluille on jo valittu omat teema-alueet: Pietarsaaren ruotsinkielisessä lukiossa käsitellään virkistystä ja Vaasan ammattikorkeakoulussa energiahuoltoa.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valmistellut suunnitelman sopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Suunnitelma valmistui kesäkuussa.

Sopimuksen tarkoituksena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamista ja vaalimista Suomessa. Aineeton kulttuuriperintö voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai käsityötaitoja.

Keskeiset toimijat sopimuksen toteuttamisessa ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Museovirasto, aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä sekä monialaisista toimijaverkostoista kootut aineettoman kulttuuriperinnön ringit.

Sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luettelon laatiminen. Luettelointi on vasta alkamassa. Syksyllä avataan avoin wikipohjainen luettelo, joka tarjoaa yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Myöhemmin laaditaan kansallinen aineettoman kulttuuriperinnön luettelo, johon valittavista kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö yhteisöjen laatimien ehdotusten pohjalta.

 

Lisätietoja:

 • ELÄVÄ PERINTÖ! Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta.
 • Museovirasto
 • aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio (Museovirasto),
  puh. 040 128 6017, sähköposti: leena.marsio@nba.fi

Henkilöstöuutisia

Pohjanmaan liiton IT-asiantuntijaksi on valittu insinööri (AMK) Mari Lintula ja kaavoitusinsinööriksi filosofian maisteri Gustav Nygård. Molemmat toimet ovat vakituisia.

Restonomi (AMK) Åsa Svan työskentelee lokakuun loppuun saakka Innovaatiomylly-hankkeen projektiassistenttina.

Suomen hallitus on nimennyt yhdeksi kärkihankkeekseen digitalisaation, sillä se lisää tuottavuutta, parantaa palvelua ja työllistää. Pohjanmaan kauppakamari tarttuu siis ajankohtaiseen asiaan järjestäessään EK Foorumin digitalisaatiosta maanantaina 21. syyskuuta klo 13–15 Bock’s Corner Breweryssä (Gerbyntie 18, Vaasa).

Pienoisseminaarissa digitalisaatiosta puhuvat Kreab Oy:n toimitusjohtaja Mikael Jungner, Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen ja Co-Automation Oy:n toimitusjohtaja Sami Kivioja. Puheosion jälkeen päivää voi jatkaa tutustumalla parin tunnin ajan panimon tuotteisiin ja toimintaan.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään maanantaina 14. syyskuuta.

 

Lisätietoja:

Oletko jo kuullut energiaunionista? Se on uusi energiapoliittinen toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota EU-kansalaisille kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Komissio kaavailee energiaunionista kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn veturia, mutta miten siihen päästään?

Vastauksia saataneen perjantaina 25. syyskuuta, jolloin Vaasassa järjestetään korkeatasoinen seminaari energia-alan kasvumahdollisuuksista. Pääpuhujaksi saapuu Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, jonka esitystä kommentoi muun muassa europarlamentaarikko, Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natri. Yleisön toivotaan osallistuvan aktiivisesti keskusteluun, joka käydään englanniksi.

Kaikille kiinnostuneille avoin seminaari pidetään Vaasan yliopiston Levón-salissa klo 9.45–11.45. Osallistuminen on ilmaista.

 

Lisätietoja:

Pohjanmaan liitto järjestää yhteistyössä EduPower Oy Ab:n kanssa työpajan 3D-tulostuksesta keskiviikkona 30. syyskuuta klo 8.30–15.30. Paikkana on Vaasan yliopisto, sali F119 (Fabriikki).

Puoli päivää on varattu seminaarille, toinen puolisko vietetään työpajassa. Mahdollisuuksien mukaan iltapäivällä vieraillaan myös Technobothnian 3D-laboratoriossa.

Koulutuspäivä on maksuton. Ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 23. syyskuuta.

 

Lisätietoja:

 • projektiassistentti Åsa Svan,
  puh. 044 320 6425, sähköposti: asa.svan@obotnia.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.