Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Tähän virkkeeseen kiteytyvät Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet, jotka maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan tänään.

Jos virke kuulostaa tutulta, se johtuu luultavasti siitä, että se löytyy myös Pohjanmaan maakuntastrategiasta 2014–2017. Maakuntakaava ja maakuntastrategia ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä kaavan tulee luoda maankäytölliset edellytykset strategian toteuttamiselle. Sen vuoksi on loogista, että kaavan tavoitteet ovat yhdenmukaiset strategian tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaavan tavoitteet on pilkottu osatavoitteiksi, jotka kuvaavat tarkemmin, mitä kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö tarkoittavat. Tavoitteiden sisällöt on täsmennetty yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kilpailukykyinen alue on helposti saavutettava, ja toimiva infrastruktuuri on integroitu osa maankäyttöä. Aluerakenne edistää elinkeinoelämää sekä taajamissa että maaseudulla. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta kattaa maakunnan oman energiatarpeen. Kilpailukyky kumpuaa myös alueen kansainvälisyydestä ja vahvasta identiteetistä.

Hyvinvoiva väestö yhdistetään tasapuolisuuteen. Kaikkia asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti, ja alueella on asumismuotoja, palveluja ja työmahdollisuuksia kaikille. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö tarjoaa monipuoliset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet.

Hyvä elinympäristö tarkoittaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää aluetta, jossa kaupungit, taajamat ja maaseutu ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö on turvattu, ja ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastovaikutusten hillitsemiseen ovat kauaskantoisia.

Tavoitteita voidaan vielä tarkentaa kaavatyön aikana.

 

Tavoitteista luonnokseen

 

Liitto ryhtyy seuraavaksi valmistelemaan kaavaluonnosta. Mikäli työ sujuu suunnitellusti, pitäisi luonnoksen valmistua reilun vuoden kuluttua syksyllä 2017. Tällöin nähtäville saadaan kartta, kaavaselostus ja vaikutusten arviointi.

Tavoitteena on saada uusi maakuntakaava hyväksyttyä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 lopussa. Kun kaava astuu voimaan, korvaa se Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 vaihemaakuntakaavoineen.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Maakuntauudistukseen tarvitaan oma, alueellinen muutosjohtaja. Maakuntahallitus päätti tänään vapauttaa aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemen tehtävistään määräajaksi, jotta hän voi keskittyä uuden maakunnan toiminnan valmisteluun. Aluekehitysjohtajan sijaiseksi nimitettiin kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens.

Muutosjohtajan pesti kestää 1.7.2016–30.6.2017 eli uudistuksen esivalmistelujen ajan. Valmistelu jakautuu yhteensä neljään vaiheeseen, joista viimeinen päättyy uuden maakunnan toiminnan käynnistymiseen 1.1.2019.

Maakuntauudistusta valmistellaan Pohjanmaalla kolmessa ryhmässä, jotka tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistelevien ryhmien kanssa. Liiton asettamien ryhmien kokoonpanot löytyvät sivulta www.obotnia.fi/maakuntauudistus.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Henkilöstöuutisia

Filosofian maisteri Victoria Nylund on palkattu Pohjanmaan lastenkulttuuriverkoston museopedagogiksi ajaksi 1.6.2016–31.12.2017.

Erikoissuunnittelija Pekka Kauppinen jää eläkkeelle 1.1.2017.

Perjantaina 10. kesäkuuta Pohjanmaan liitto järjesti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa työpajan, jossa pohdittiin yhteisiä haasteita elinkeinoelämän kehittämisessä ja sitä, miten niitä voisi yhdessä ratkoa Botnia-Atlantica-hankkeiden muodossa. Vilkkaita keskusteluja herättänyt työpaja antoi paljon eväitä jatkosuunnittelulle, sillä esille nousseet teemat olivat hyvinkin samankaltaisia. Elinkeinoelämän kehittäminen näyttäisi olevan aihealue, jossa kolmen maakunnan mielestä on luonnollista tehdä yhteistyötä. Kesäkuun työpajassa päästiin jo pitkälle, joten seuraava askel onkin aloittaa suunnittelu yhdessä naapurimaiden Ruotsin ja Norjan kanssa.

Syksyllä on tarkoitus järjestää seuraava työpaja. Kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

WP_20160610_001
Kuva: Ulf Grindgärds

Lisätietoja:

 • erikoissuunnittelija Stefan Rannanpää,
  puh. 06 320 6534, sähköposti: stefan.rannanpaa@obotnia.fi

Vaikka kesäriennot ovat päällimmäisenä mielessä, kannattaa katse suunnata myös kauemmas tulevaisuuteen. Näin olet valmiina tositoimiin, kun Botnia-Atlantica-ohjelman seuraava hakukierros avautuu syyskuun 1. päivä.

Hakukierros on auki vain kaksi viikkoa, eli se päättyy 15. syyskuuta. Hakemuksia otetaan vastaan kaikkiin toimintalinjoihin.

Erikoissuunnittelija Stefan Rannanpää kertoo odottavansa varsinkin hankkeita, jotka perustuvat yhteistyöhön yritysten ja korkeakoulujen välillä. Siinä on suuria mahdollisuuksia kehittää elinkeinoelämää Pohjanmaalla ohjelman avulla.

Botnia-Atlantica-ohjelmasta rahoitusta hakevat hankkeet voivat lisäksi hakea Pohjanmaan liitolta Suomen valtion vastinrahoitusta. Vastinrahoitusta koskevan hakemuksen on oltava liitossa viimeistään hakukierroksen päättymispäivänä.

Liiton myöntämä vastinrahoitus on noin 11 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

 

Lisätietoja:

 • erikoissuunnittelija Stefan Rannanpää,
  puh. 06 320 6534, sähköposti: stefan.rannanpaa@obotnia.fi
 • käsittelijä Ulf Grindgärds,
  puh. 044 320 6566, sähköposti: ulf.grindgards@obotnia.fi

– FutureFOXstudio-hanke on nyt vielä ajankohtaisempi kuin suunnitteluvaiheessa, kertoo projektipäällikkö Pia Blomström. Tuntuu hyvältä tietää, että hanke tekee toimialalle ja alueelle tärkeää työtä.

Pia Blomström on syystäkin kaksivuotisesta jatkohankkeesta ylpeä, sillä se vastaa aidosti olemassa olevaan tarpeeseen ja on siksi saanut erinomaista palautetta.

Ammattikorkeakoulu Centrian luotsaama hanke on jatkoa FutureFURstudiolle, ja sen tavoitteena on löytää uusia markkina-alueita pohjalaisten ja laajemminkin suomalaisten tarhaajien tärkeimmälle turkikselle, siniketulle.

 

Haluatko lukea koko jutun?

Hankerahoitusta

 • Dataan perustuva B2B-liiketoiminnan kehittäminen pohjalaisissa yrityksissä -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 68869 euroa) ajaksi 1.8.2016–31.3.2018. Hankkeen tavoitteena on luoda työkalu teollisuuden päätöksenteon tueksi suurien datamäärien parempaan käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Työkalua käytettäisiin apuna tarjouspyynnöissä, hinnoitteluissa ja myynnissä. – Hankkeen päämiehenä on Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, ja kohdealueina on Vaasan seutu ja Suupohjan rannikkoseutu.
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.