Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Maakuntajohtaja Kaj Suomela esitteli tänään maakuntahallitukselle alustavan ehdotuksensa vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. Vuonna 2018 tavoitellaan nollatulosta, mikä edellyttää toimintakulujen leikkaamista ja valtion rahoitukseen tukeutumista maakuntauudistuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Vielä ei tiedetä, paljonko rahaa liitto saa valtiolta uudistustyöhön, joten talousarvioesitys on monelta osin epävarmalla pohjalla. Ehdotuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet pidetään samansuuruisina kuin tämän vuonna.

Maakuntauudistus vaikuttaa ensi vuonna merkittävästi liiton toimintaan. Virasto vastaa uudistuksen valmisteluista aina kesäkuun alkuun saakka, jolloin uutta maakuntaa koskeva lainsäädäntö näillä näkymin astuu voimaan. Samalla väliaikainen valmistelutoimielin saa virallisen aseman.

Uudistustyön rinnalla liiton on suoriuduttava myös tavanomaisista lakisääteisistä ja muista tehtävistään. Niissäkin riittää työsarkaa, sillä tekeillä on esimerkiksi Pohjanmaan maakuntakaava 2040. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteessa ja kaavaehdotus syksyllä 2018. Katse käännetään tulevaisuuteen myös alueiden kehittämisessä, sillä vuonna 2021 alkava rakennerahastokausi valmistellaan keskeisiltä osin Euroopan unionissa ja jäsenmaissa vuonna 2018.

Alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta neuvotellaan jäsenkuntien kanssa ensi viikolla. Maakuntahallituksen käsittelyyn asia palaa myöhemmin tässä kuussa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Kaj Suomela,
  puh. 050 312 8650, sähköposti: kaj.suomela@obotnia.fi

 

Mainokset

Pohjanmaan liitto ja Kristiinankaupunki ovat eri mieltä Pohjanmaan maakuntakaavaan 2030 merkitystä Siipyyn merituulivoima-alueesta. Liiton virkamiehet haluavat ottaa alueen mukaan uuteen maakuntakaavaan 2040, kun taas Kristiinankaupunki haluaa sen pois kaavasta.

Maakuntavaltuusto käsitteli asiaa koskevan aloitteen huhtikuussa ja päätti tuolloin, että merituulivoima-alueen merkintää ei poisteta maakuntakaavasta. Välittömästi päätöksen jälkeen valtuustolle jätettiin toinen, lähes samansisältöinen aloite. Vastauksena siihen maakuntahallitus päätti tänään esittää valtuustolle, että Siipyyn merituulivoima-alue osoitetaan myös Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040.

Maakuntahallituksen mielestä olisi epätarkoituksenmukaista jättää merituulivoimapuisto osoittamatta maakuntakaavassa. Merkintä ei ole millään tavalla velvoittava, vaan Kristiinankaupunki päättää itse, toteutetaanko tuulivoima-alue vai ei. Kaupunki voi myös päättää alueen muusta käyttötarkoituksesta.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Maakuntahallitus nimesi tänään keskuudestaan kuusi kuntajäsentä maakunnan yhteistyöryhmään toimikaudeksi 2017–2021. Valituiksi tulivat Ann-Sofi Backgren, Folke Storbacka, Joakim Strand, Johanna Holmäng, Steven Frostdahl ja Anne-Marie Viinamäki. Puheenjohtajaksi nimettiin Michael Luther.

Kuntajäsenet muodostavat kolmasosan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta. Muut jäsenet edustavat valtion viranomaisia ja organisaatioita sekä työmarkkina-, elinkeino- ja ympäristöjärjestöjä, ja ne nimetään myöhemmin syksyllä osapuolten ehdotuksesta.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on muun muassa hyväksyä kahden vuoden välein valmisteltava maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja antaa lausuntoja hankehakemuksista. Toimeenpanosuunnitelmaan yhteistyöryhmä tarttuu heti seuraavassa kokouksessaan, joka pidetään ensi viikon tiistaina.

Käynnissä oleva maakuntauudistus saattaa aiheuttaa muutoksia maakunnan yhteistyöryhmän toimikauden kestoon.

 

Lisätietoja:

 • erikoissuunnittelija Johanna Leppänen,
  puh. 06 320 6553, sähköposti: johanna.leppanen@obotnia.fi

Maakuntahallituksen edustaja kulttuurilautakunnassa on Anita Niemi-Iilahti.

Liiton edustajat Keskipohjola-komiteassa ovat Ann-Sofi Backgren, Peter Boström, Piia Yli-Heikkuri ja Anne-Marie Viinamäki.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueen työvaliokunnassa Pohjanmaata edustavat maakuntavaltuuston puheenjohtajisto, maakuntahallituksen puheenjohtajisto ja maakuntajohtaja.

Länsi-Suomen maakunnan liittojen yhteistyöalueen puheenjohtajien kokouksissa liittoa edustavat maakuntavaltuuston puheenjohtaja Matias Mäkynen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Joakim Strand. Viimeksi mainittu on myös liiton edustaja Suomen Kuntaliiton neuvottelukunnassa.

Miltä sinun tulevaisuutesi Pohjanmaa näyttää? Mikä sinulle on tärkeää maakunnassa?

Kun uusi Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa vuonna 2020, on asukkailla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Asukkaiden mielipide nostetaan nyt tärkeään rooliin valmistelussa. Pohjanmaan liiton kansalaiskyselyssä kysytään, mille arvoille uusi maakunta tulee perustaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan vision, tavoitteiden ja strategian laatimisessa.

Löydät kyselyn uudistuksen verkkosivuston kautta, 2020.pohjanmaa.fi.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 044 320 6561, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • kehittämissuunnittelija Irina Nori,
  puh. 044 032 0644, sähköposti: irina.nori@obotnia.fi

Pohjalaismaakuntien asiantuntijoiden näkemyksiä asukkaiden hyvinvoinnista selvitettiin kevättalvella laajalla kyselyllä. Sen alustavat tulokset esitetään Vaasan sosiaali- ja terveysvirastossa (Ruutikellarintie 4) torstaina 5. lokakuuta klo 12.30–15.50.

Tulosten esittelyn ja iltapäiväkahvin jälkeen pohditaan työryhmissä hyvinvointitiedon hyödyntämistä päätöksenteossa ja johtamisessa, palvelujen kehittämisessä ja asiakastyössä.

Tilaisuus on tarkoitettu kuntien johtaville viranhaltijoille sekä hyvinvointityöryhmien ja sote-tietotuotantoryhmien jäsenille ja muille keskeisille hyvinvointitoimijoille. Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 3. lokakuuta Tuula Muljulle (ks. yhteystiedot alla).

Hyvinvointibarometrin ovat toteuttaneet yhteistyössä pohjalaismaakuntien maakuntaliitot, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SONet BOTNIA.

 

Lisätietoja:

 • kehittämissuunnittelija Tuula Mulju (SONet BOTNIA),
  puh. 040 524 9933, sähköposti: tuula.mulju@vaasa.fi

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi oikeusministeriö ja Pietarsaaren kaupunki järjestävät maanantaina 23. lokakuuta klo 12.30–15.45 Pietarsaaressa yrittäjyyttä ja elinkeinoja käsittelevän miniseminaarin, jonka tavoitteena on keskustella keinoista yrittäjyyden edistämiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Seminaarissa etsitään uudenlaisia keinoja edistää ja vahvistaa vuoropuhelua yrittäjien ja päättäjien välillä. Tule siis Schaumansaliin (Kauppiaankatu 10) kuuntelemaan, pohtimaan ja keskustelemaan!

Seminaari on maksuton ja mukaan mahtuu enintään 50 osallistujaa. Tilaisuus järjestetään ensisijaisesti ruotsin kielellä, mutta puheenvuoroja on mahdollista esittää myös suomeksi.

Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 16. lokakuuta.