Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaan liitto piti viime vuonna kukkaron nyörit niin tiukalla, että budjetoitu nollatulos kääntyi ylijäämäksi. Kun tulot ja menot oli laskettu yhteen, vuoden 2014 tilinpäätöksen viimeiselle riville jäi 175 676 euroa ylijäämää. Varat jätetään tasetilille, jolla on edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää reilut parisataa tuhatta euroa. Sukanvarressa on sen myötä säästössä yhteensä 379 612 euroa.

Odotettua parempi tulos johtuu tarkasta taloudenpidosta. Säästöä syntyi erityisesti luottamushenkilöhallinnossa sekä henkilöstökuluissa, kun kaikkia avoimiksi jääneitä paikkoja ei täytetty. Huomattava säästö syntyi siitä, että osa vakinaisen henkilökunnan työpanoksesta voitiin kirjata hankkeiden kuluiksi. Paljon aikaa käytettiin esimerkiksi Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää uusi laiva Merenkurkun liikenteeseen.

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan tilinpäätöksen kokouksessaan tänään. Tilinpäätös käsitellään myös tarkastuslautakunnassa ja saatetaan lopuksi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi toukokuussa.

 

Pääosa tavoitteista saavutettiin

 

Maakuntajohtaja Olav Jern toteaa tyytyväisenä, että kuluneena vuonna saatiin paljon aikaan. Pohjanmaan 2. maakuntakaava (tuulivoima), liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakuntastrategia hyväksyttiin kaikki maakuntavaltuustossa keväällä, jolloin saatiin kerralla päätökseen useita monivaiheisia valmisteluprosesseja. Pohjanmaan ilmastostrategian valmistelu on sen sijaan viivästynyt Suomen ympäristökeskuksen päästöjenlaskentaohjelman päivitystä odotellessa.

Uusi rakennerahastokausi käynnistyi toden teolla vuoden aikana. Ensimmäinen liiton teemalähtöinen hakukierros, jossa haettavana oli varoja Euroopan aluekehitysrahastosta, päättyi syyskuussa. EU-komissio hyväksyi uuden Botnia-Atlantica-ohjelman joulukuussa, joten siltä osin hanketoiminta pääsee vauhtiin hieman myöhemmin. Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion vastinrahoituksen myöntämisestä ohjelmalle.

Kulttuuritoiminnassa niitettiin mainetta ja kunniaa, kun Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK nappasi syksyllä Keskipohjola-komitean nuorisopalkinnon. BARKin toiminta saavutti vuonna 2014 reilut 10 000 henkilöä, joista valtaosa oli lapsia ja nuoria.

Vuoden päättyessä näköpiirissä ei ollut uudistuksia, jotka suoraan muuttaisivat maakunnan liittojen asemaa. Suuri sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus sekä uusi kuntalaki vaikuttavat toki maakunnan liittoihin, mutta selvemmin tulevaisuuden suunnan näyttävät vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen linjaukset.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Ympäristöministeriössä on selvitelty maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja. Keskeiseksi ongelmaksi on koettu se, että vahvistusmenettely pidentää kaavaprosessia ja viivyttää kaavan voimaantuloa.

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on valmis luopumaan maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä. Lausunnossaan maakuntahallitus painottaa, että maakunnan suunnitteluun kuuluu myös aluekehittäminen, jonka tavoitteiden ja tarpeiden huomioon ottamiseen ympäristöministeriöllä on rajalliset mahdollisuudet. Kaavojen vahvistusmenettelystä johtuvat viivytykset saattavat haitata muuta aluekehitystyötä, mikä koituu koko yhteiskunnan vahingoksi.

Ensisijaisena ratkaisuna nykyisen vahvistusmenettelyn korvaamiseksi ympäristöministeriö pitää menettelyä, jossa ministeriö voisi ottaa valtakunnallisten tavoitteiden kannalta merkittävän tai ongelmallisen kaavan tarkastettavaksi. Pohjanmaan liitto ei pidä esitystä hyvänä, sillä se toisi vain epävarmuutta suunnitteluprosessiin. Ministeriön selvityksessä valtakunnallisille tavoitteille on muutenkin annettu liian suuri painoarvo.

Sen sijaan maakuntahallitus suhtautuu myönteisesti ajatukseen, että ministeriöillä olisi laissa määritellyin perustein mahdollisuus tehdä maakunnan liitolle kaavasta oikaisukehotus.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Hankerahoitusta

 • Eteenpäin uudessa kotimaassa -nimiselle hankkeelle myönnettiin rahoitusta (maakunnan kehittämisrahaa enintään 21 100 euroa) ajaksi 1.3.–30.9.2015. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä hyväksymis- ja omistautumisterapian avulla pakolaisten mielenterveysongelmia Pohjanmaalla. – Hankkeen päämiehenä on Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

EnergyWeek 2015 lähestyy. Lähtölaukaus kajahtaa maanantaina 16. maaliskuuta, kun energia- ja ympäristöseminaari avaa ovensa. Tällä kertaa seminaarissa pohditaan nesteytetyn maakaasun käyttöönottoa ja pienimuotoisen energiatuotannon mahdollisuuksia.

Iltapäivä jakautuu kahteen samanlaiseen osioon, jossa pääpuhujan alustuksen jälkeen seuraa paneelikeskustelu. Ääneen pääsevät edustavat energia-alan parasta asiantuntemusta: ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Ab Stormossen Oy:n toimitusjohtaja Leif Åkers, ABB Oy:n myyntijohtaja Matti Vaahtovaara… Katso ohjelma ja vaikutu! Seminaari paneelikeskusteluineen on englanninkielinen.

Energia- ja ympäristöseminaari pidetään Vaasan kaupungintalossa (Senaatinkatu 1) klo 12–16. Tilaisuus on maksuton, mutta ilmoittautuminen on suotavaa. Muista tutkailla myös muuta EnergyWeekin tarjontaa – erilaisia tilaisuuksia järjestetään päivittäin aina torstaihin 19. maaliskuuta saakka.

 

Lisätietoja:

 • viestintäpäällikkö Mia Brännbacka (Pohjanmaan kauppakamari),
  puh. 050 309 2331, sähköposti: mia.brannbacka@ostro.chamber.fi

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä juhlistaa Minna Canthin päivää kutsumalla kaikki tasa-arvoasioista kiinnostuneet aamupalatreffeille. Olet siis lämpimästi tervetullut nauttimaan ruhtinaallisen aamiaispöydän antimista Vaasan kaupunginteatterin kahvioon (Pitkäkatu 53) torstaina 19. maaliskuuta klo 8–10.

Koska Minna Canthin päivä on tasa-arvon päivä, puheenaiheita ei tarvitse hakemalla hakea. Keskustelemaan on kutsuttu myös eduskuntavaaliehdokkaita, jotka saavat esittää ajatuksiaan tärkeimmäksi nostamastaan tasa-arvokysymyksestä.

Treffit ovat maksuttomat, mutta muista ilmoittautua viimeistään perjantaina 13. maaliskuuta. Tilaisuus on kaksikielinen.

 

Lisätietoja:

 • kehittämissuunnittelija Riia Metsälä,
  puh. 06 320 6529, sähköposti: riia.metsala@obotnia.fi

Keskipohjolassa järjestetään tänä keväänä ensimmäistä kertaa elokuvapäivä (Mittnordic filmday), joka esittelee alueen omaa kansallista elokuvatuotantoa. Päivän ohjelmaan on paketoitu kustakin kolmesta maasta yksi pitkä elokuva ja edustava otos lyhytelokuvia keskipohjalaisilta elokuvantekijöiltä.

Tapahtuma kiertää ympäri Keskipohjolaa maalis-huhtikuussa mutta näytteitä elokuvista on katseltavissa myös internetissä. Suomessa Keskipohjolan elokuvapäivä vierailee ainakin Vaasassa, Seinäjoella ja Jyväskylässä.

Valinnan kiertueella nähtävistä elokuvista ovat tehneet Elokuvakeskus Botnian, Keski-Suomen elokuvakeskuksen, Film i Västernorrlannin ja Midtnorsk Filmsenterin asiantuntijat. Elokuvapäivän tuottavat Elokuvakeskus Botnia ja Keski-Suomen elokuvakeskus.

 

Lisätietoja:

 • toiminnanjohtaja Klas Fransberg (Elokuvakeskus Botnia),
  puh. 040 587 217, sähköposti: toiminnanjohtaja@elokuvakeskusbotnia.org

Kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille, ja ne liittyvät sekä ihmisoikeuskysymyksiin että sosiaaliseen koheesioon. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän mielestä kulttuuristen oikeuksien turvaamiseksi on edistettävä yhteiskunnan moninaisuutta sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Moninaisuuden edistämisen tulee kuulua julkisten taide- ja kulttuurilaitosten toimintaan. Edistämällä kulttuurialalle opiskelevien toimintarajoitteisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työharjoittelupaikkojen saantia ja työllistymistä edistetään samalla vähemmistöjen parempaa esille pääsyä ja huomioon ottamista. Taide- ja kulttuuripalvelujen esteettömyys ja saavutettavuus sekä niistä tiedottaminen ja monenlaisia yleisöjä palveleva yleisötyö kuuluvat myös kehittämisen kohteisiin.

Erityisjärjestelyt voivat tukea moninaisuuden ja saavutettavuuden yhdenvertaista toteutumista mutta ne eivät saa erottaa väestöryhmiä toisistaan. Tärkeintä on eri ryhmien välinen vuorovaikutus ja edustuksellisuus. Kun väestön moninaisuus on edustettuna kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, se heijastuu myös päätöksentekoon ja tapoihin järjestää palveluja.

Tähän saakka moninaisuuden edistäminen on työryhmän mielestä ollut oikeansuuntaista mutta riittämätöntä eikä sitä ole kohdennettu kaikkiin vähemmistöryhmiin. Taloudellisista ja pitkien välimatkojen ongelmista kärsivien väestöryhmien tarpeet ovat paljolti jääneet huomiotta.

 

Lue lisää:

 

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.