Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Tuhoisa, tarkoitushakuinen ja perustuslain vastainen. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus arvostelee päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistusta kovin sanoin. – Maan hallitus aikoo koota vaativimman ympärivuorokautisen päivystyksen 12 sairaalaan, mutta Vaasan keskussairaala ei kuuluisi niiden joukkoon.

Lausunnossaan maakuntahallitus vaatii tiukasti, että myös Vaasan keskussairaala on nimettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköksi. Sairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan maan kärkiluokkaa: esimerkiksi sydäninfarktin, lonkkamurtuman ja aivoinfarktin hoitotuloksia tarkastellen Vaasan keskussairaala on ollut jatkuvasti 2–3 parhaan sairaalan joukossa. Toimivan ja tehokkaan hoitotuotannon alasajo ei ole millään perusteilla järkevää.

Maakuntahallitus tähdentää, että Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa selkeästi kaksikielinen sairaala, joka palvelee lähes 90 000:ta ruotsinkielistä. Heillä tulee myös jatkossa olla oikeus saada palvelut omalla äidinkielellään samanlaisin perustein kuin suomenkielisillä. Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin todennut yksiselitteisesti, että hallinnollisia aluejakoja määriteltäessä on aina valittava se vaihtoehto, joka parhaiten toteuttaa kielelliset perusoikeudet.

Sosiaalipäivystykseen esitetyt muutokset eivät hirvitä samalla lailla, joskin Pohjanmaan liitto edellyttää, että päivystys voidaan myös jatkossa järjestää maakunnan kattavana.

 

Laaja-alaiset vaikutukset

 

Jos Vaasan keskussairaala jää vaille laajaa ympärivuorokautista päivystystä, vaikutukset ovat laaja-alaiset. Valtaosalla Pohjanmaan asukkaista matka-aika laajan päivystyksen yksikköön tulee olemaan pitkä. Esimerkiksi Pietarsaaren sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan välimatka on 127 kilometriä, ja se vie hälytysajoneuvolta kelistä riippuen noin 1,5 tuntia. Tilannetta ei helpota se, että Vaasan keskussairaala sijaitsee kaikkein kauimpana yliopistosairaalasta.

Ilman laajaa päivystystä keskussairaalan toiminta näivettyy. Jäljelle jäisi vain yleissisätautien päivystys, geriatria, kuntoutus, pienimuotoinen päiväkirurgia ja eri erikoisalojen poliklinikkatoiminta. Muutos olisi melkoinen, sillä nykyisin Vaasan keskussairaalassa on 11 päivystävää erikoisalaa.

On arvioitu, että keskussairaalan toiminnan ja statuksen laskeminen johtaisi työntekijämäärän puolittamiseen eli vähentämiseen noin tuhannella. Pitkällä aikavälillä odotettavissa on myös rekrytointiongelmia, koska lääkärit ja muu hoitohenkilökunta hakeutuvat mieluummin muualle töihin.

Laajan päivystyksen menettäminen vaikuttaisi myös maakunnan kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen. Vaasan yliopiston mukaan Vaasan keskussairaalan aluetaloudellinen merkitys on yli 120 milj. euroa vuodessa.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Pohjanmaan liitto joutunee korottamaan jäsenkuntien maksuosuuksia vuonna 2017. Maakuntauudistus teettää valtavasti työtä, mutta valtio ei nähtävästi aio osoittaa maakunnille rahoitusta tähän tarkoitukseen. Liiton varat eivät riitä kattamaan toimintakuluja, vaikka edellisvuosina kertynyt 140 000 euron ylijäämä otetaan avuksi. Niinpä alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosiksi 2017–2019 esitetään, että kuntien maksuosuuksia korotettaisiin ensi vuonna reilut kuusi prosenttia.

Toimintakulujen kasvu johtuu ennen kaikkea maakuntauudistuksen valmistelusta sekä maakuntajohtajan vaihtumisesta, kun neljän kuukauden ajan maksetaan palkkaa sekä väistyvälle että uudelle maakuntajohtajalle. Talousarvion suurin yksittäinen menoerä ovat tavalliseen tapaan henkilökunnan palkat.

Toisaalta kuluja karsitaan mahdollisuuksien mukaan. Lehtitilauksia ja painatuksia vähennetään ja toiminta-avustuksia annetaan takavuosia kitsaammin. Kilpailukykysopimus puolestaan leikkaa henkilökunnan lomarahoista 30 prosenttia.

Talousarvioesitykseen sisältyy 45 000 euron määräraha Suomen 100-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin. Valtioneuvoston kanslia osallistuu rahoitukseen yhtä suurella summalla. Liitto koordinoi juhlavuotta Pohjanmaalla ja myöntää tukea täkäläisille tapahtumille.

 

Kiireinen vuosi edessä

 

Tuleva maakuntauudistus vaikuttaa ensi vuonna merkittävästi liiton toimintaan. Uudistuksen ensimmäinen vaihe eli esivalmistelu päättyy 30. kesäkuuta, minkä jälkeen maakuntaan muodostetaan väliaikainen valmistelutoimielin. Yhtenä sen tehtävänä on valmistella tammikuussa 2018 pidettävät maakuntavaltuuston vaalit.

Uudistustyön rinnalla liiton on suoriuduttava myös tavanomaisista lakisääteisistä ja muista tehtävistään. Niissäkin riittää työsarkaa, sillä liitto huolehtii edelleen maakuntakaavan laatimisesta ja muusta maakunnan suunnittelusta sekä hoitaa edunvalvontaa ja maakunnan suomenkielisen väestön kulttuuriasioita.

Maakuntakaavoittajana liitto suunnittelee alue- ja yhdyskuntarakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on kolme elinvoimaista keskusta ja aluerakenne, jolla voidaan turvata työssäkäyntialueen palvelut. Vuoteen 2040 tähtäävän uuden maakuntakaavan pohjaksi tehdään lukuisia selvityksiä, jotta ensimmäinen kaavaluonnos saadaan valmiiksi syksyllä 2017.

Pohjanmaan kilpailukykyä vauhditetaan ohjaamalla aluekehitysvaroja asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta parhaisiin tarkoituksiin. Rakennerahastovarojen lisäksi käytettävissä on myös kansallista rahoitusta pieniin ja nopeisiin kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin.

Kulttuuripuolella halutaan tuoda lastenkulttuuri ja tanssitaide entistä useampien ulottuville. Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark on tätä nykyä keskeinen toimija kansainvälisessä Bridging Ages -järjestössä, joka kokoaa yhteen aikamatkojen järjestäjiä. Järjestö pitää ensi vuonna vuosikokouksensa Pohjanmaalla.

Alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta neuvotellaan seuraavaksi jäsenkuntien kanssa. Maakuntahallituksen käsittelyyn asia palaa lokakuussa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun muutosjohtajina Pohjanmaan alueella aloittavat tänään Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga ja Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala. Muutosjohtajat aloittavat työnsä jalkautumalla kuntakierrokselle.

– Tavoitteena on pureutua jokaisen kunnan omiin käytäntöihin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja selvittää yksityiskohtaisesti, miten tähän asti on toimittu, kertoo Jukka Kentala.

Työsuunnitelman mukaan ehdotus sote-palveluiden rakenteesta esitetään tämän vuoden puolella.

– Kesäkuussa julkistettu lakiesityspaketti jätti vielä paljon avoimia kysymyksiä. Valinnanvapautta koskeva lakiehdotus selviää vasta marraskuussa, ja se vaikuttaa tulevaan palvelurakenteeseen erittäin paljon. Valmistelutyössä reagoidaan valtakunnan tason ratkaisuihin ja erilaisia vaihtoehtoja voidaan miettiä jo ennen hallituksen lopullisia esityksiä. Osallistava työ rakenteita pohtivissa teemaryhmissä aloitetaan syksyn aikana, sanoo Göran Honga.

Vihiä hallituksen suunnitelmista saadaan ehkä jo ensi viikolla, kun perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju saapuvat Pohjanmaalle. Rehula vierailee Vaasassa maanantaina, mutta ilmoittautuminen tilaisuuteen on jo päättynyt. Sen sijaan ministeri Vehviläisen aluetilaisuuteen maakuntauudistuksesta ehtii nipin napin vielä ilmoittautua. Tilaisuus pidetään tiistaina 12. syyskuuta klo 9–11.25 Vaasassa, ja se on tarkoitettu maakunnan alueen toimijoille.

 

Ilmoittautuminen:

Pohjanmaan liitto järjestää tiistaina 13. syyskuuta EAKR-hanketoimijoille kaksiosaisen koulutuksen, jossa aamupäivällä klo 10–12 opetellaan hankeviestintää ja iltapäivällä klo 13.15–15.15 kuullaan vinkkejä hankehakemuksen täyttämiseen. Lounas tarjoillaan ravintola Strampenilla.

Ilmainen koulutus pidetään liiton virastossa osoitteessa Hietasaarenkatu 6, Vaasa. Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 9. syyskuuta!

 

Lisätietoja:

 • erikoissuunnittelija Johanna Leppänen,
  puh. 044 320 6909, sähköposti: johanna.leppanen@obotnia.fi

Fifty/Sixty-hanke aikoo johdattaa kuntia pienempään energiankulutukseen.

– Haluamme helpottaa energiansäästöä julkisissa rakennuksissa keskittymällä toimenpiteisiin, jotka eivät vaadi investointeja, kertoo projektipäällikkö Merja Pakkanen. Tavoitteena on auttaa kuntia käynnistämään toimitiloissaan energiansäästöprojekteja, joiden toimenpiteet suunnittelevat rakennusten käyttäjät itse.

Muuttamalla julkisten rakennusten käyttäjien toimintatapoja ja asenteita voi päästä pitkälle. Ja kun käyttäjät itse saavat olla suunnittelemassa säästötoimenpiteitä, voi päästä vielä pidemmälle. Fifty/Sixty-hanke tarjoaa kunnille avuksi helppokäyttöistä verkkosovellusta, joka avustaa eri energiansäästötapojen suunnittelussa.

 

Haluatko lukea koko jutun?

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi kestää 31.10.2017 asti.

Tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukee laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

 • 7.9.2016 klo 13–17, Vaasa (Vaasan kaupungintalo)
  Kulttuurinen näkökulma paikallisuuteen -seminaari.
 • 7.9.2016 klo 17, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Kulttuurilautakunta kokoontuu.
 • 13.9.2016 klo 10–15.15, Vasa (Pohjanmaan liitto)
  Ensiapua hanketeksteihin.
 • 14.9.2016 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu.
 • 3.10.2016 klo 14, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tarkastuslautakunta kokoontuu.
 • 7.10.2016 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö kokoontuu.
 • 7.10.2016 klo 18
  Tapaaminen liiton jäsenkuntien kanssa.
 • 10.10.2016 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 11.10.2016 klo 15.30, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Kulttuurilautakunta kokoontuu.
 • 18.10.2016 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu.
 • 24.10.2016 klo 10
  Maakuntavaltuusto kokoontuu.