Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaa on saamassa uuden maakuntakaavan. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että maakuntakaavan 2040 luonnos asetetaan nähtäville liiton virastossa ja verkkosivuilla sekä maakunnan kaikissa kunnissa. Kaavan nähtävilläolo alkaa 5. helmikuuta ja päättyy 9. maaliskuuta.

Kaikilla kiinnostuneilla on tuolloin mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta, ja kunnilta ja muilta viranomaisilta pyydetään lausunnot. Lisäksi kaavaa voi ensimmäistä kertaa kommentoida interaktiivisessa karttapalvelussa. Sen kautta tuleva palaute otetaan kaavaprosessissa huomioon, mutta lausunnot ja mielipiteet tulee edelleen toimittaa liittoon postitse tai sähköpostitse.

Liiton kaavoittajat kiertelevät helmikuussa esittelemässä kaavaluonnosta maakunnassa. Päättäjille ja virkamiehille tarkoitetut tilaisuudet pidetään 12. helmikuuta Suupohjan rannikkoseudulla, 13. helmikuuta Pietarsaaren seudulla ja 15. helmikuuta Vaasanseudulla. Kaikille kiinnostuneille tarkoitetut maakuntakaavafoorumit järjestetään 12. helmikuuta klo 18–20 Mitt i stan -talossa Närpiössä, 13. helmikuuta klo 18–20 Pietarsaaren ABC-huoltoasemalla ja 14. helmikuuta klo 18–20 Vaasan kaupunginkirjastossa (Draama-sali).

Lausuntokierroksen jälkeen liitto ryhtyy valmistelemaan kaavaehdotusta. Se on tarkoitus asettaa nähtäväksi ja lähettää lausuntokierrokselle ensi vuoden alussa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kaava menee aikaisintaan vuoden 2019 lopussa.

Tavoitteena on kilpailukykyinen alue

 

Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alueiden käytön periaatteiksi sekä muun muassa palveluja, liikennettä, luonnonsuojelua, virkistystä, elinkeinoja ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi.

Kaavaratkaisu perustuu lukuisiin selvityksiin ja laajaan yhteistyöhön asukkaiden, sidosryhmien, kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Suurin osa kaavamerkinnöistä on uusia, mutta osa on siirretty nykyisestä maakuntakaavasta ja vaihemaakuntakaavoista. Osa uusista virkistysalueista perustuu verkkokyselyyn, jossa asukkaat saivat merkitä suosimiaan paikkoja kartalle. Moderni rakennusperintö ja karjankasvatusalueet käsitellään kaavaehdotuksessa.

Maakuntakaavassa esitetään vain sellaisia merkintöjä ja aluevarauksia, joilla on maankäytön kannalta vähintäänkin seudullista merkitystä. Kuntatason paikalliset asiat käsitellään puolestaan yleis- ja asemakaavoissa. Kunnille maakuntakaava on tärkeä työväline, sillä se on ohjeena niiden kaavoitukselle.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

 

Mainokset

Maakuntavaltuuston marraskuisesta päätöksestä jättää Siipyyn merituulivoimala-alue pois tekeillä olevasta Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040 on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakijoina ovat Suomen Merituuli Oy ja EPV Energia Oy. Niiden mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia ei ole noudatettu ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Siipyyn alue on osoitettu nykyisessä maakuntakaavassa alueen erityisominaisuuksia kuvaavalla merkinnällä tuuli­voima­­loiden alueeksi. Merkintä oli tarkoitus siirtää uuteen kaavaan, mutta maakuntavaltuusto halusi toisin.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa vienee noin vuoden. Pohjanmaan liiton on annettava hallinto-oikeudelle lausuntonsa valituksen johdosta helmikuun 8. päivään mennessä.

Uuden maakuntakaavan valmistelu jatkuu keskeytyksittä valituksesta huolimatta.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Kaj Suomela,
  puh. 050 312 8650, sähköposti: kaj.suomela@obotnia.fi

Henkilöstöuutisia

Filosofian maisteri Petra Fager jatkaa maakuntauudistuksen viestintätehtävissä 1.1.–31.12.2018.

Valtiotieteiden kandidaatti Caroline Lång on palkattu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun assistentiksi ajaksi 1.2.–30.6.2018.

Varatuomari Victor Svarvars on palkattu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun lakimieheksi ajaksi 1.2.–31.12.2018. Paikkaa tavoitteli kolme hakijaa.

Varpu Rajaniemi jatkaa maakuntauudistuksen muutosjohtajana 1.4.2018–31.12.2019. Niklas Ulfvens jatkaa vastaavan ajan vt. aluekehitysjohtajana.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto Brysselissä etsii uutta harjoittelijaa noin vuodeksi. Harjoittelija saa mieluusti olla kiinnostunut EU-politiikasta, kielitaitoinen ja sujuvasanainen. Hakuaika päättyy maanantaina 19. helmikuuta. Lue lisää Eurooppa-toimiston verkkosivuilta!

Hankerahoitusta

 • Cornerstones for the Radical Innovations Group Platform at Vaasa Energy Business Innovation Center -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 319 526 euroa) vuosiksi 2018–2019. Hankkeessa luodaan perusta uudelle avoimelle innovaatioalustalle Vaasan energialaboratoriossa. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • Betonimurskeen uusiokäytettävyyden tutkiminen lämpövarastoinnissa -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 32 000 euroa) ajaksi 1.1.–31.5.2018. Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Vaasa.

Maakuntahallitus valitsi tänään maakunnan yhteistyöryhmälle kolme varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2017–2021. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Steven Frostdahl, toiseksi varapuheenjohtajaksi Minna Uusimäki ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Minna Leppäkorpi.

Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankeavustusten jako vuodeksi 2018 toi hyviä uutisia myös Pohjanmaalle. Maakunta osallistuu yhdessä viiden muun maakunnan kanssa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtamaan Kulttuurisote-hankkeeseen, jossa taide- ja kulttuuripalveluja juurrutetaan osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Hankkeen saama avustus oli kaikkein suurin, 180 000 euroa.

Pohjois-Savon ja Pohjanmaan lisäksi hankkeessa ovat mukana Etelä-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Pohjanmaan osahankkeen projektipäällikkönä aloittaa 15. helmikuuta filosofian maisteri Hanna-Kaisa Kleemola.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Enemmän hyteä, vähemmän sotea -julkaisu kokoaa Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen saavutuksia kolmen vuoden ajalta. Vuosiin mahtui uutta yhteistyötä, pilottihankkeita, seminaareja, taidepajoja ja esityksiä kolmessa pohjalaismaakunnassa.

Hankkeen ansiosta moneen kuntaan ja yhteisöön on saatu uusia kulttuuripalveluja, mutta tekemistä riittää jatkossakin, kun tavoitteena on saada tai­de- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut mukaan osaksi maakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

Lisätietoja:

 • projektipäällikkö Esa Vienamo (Etelä-Pohjanmaan liitto),
  puh. 0400 883 317, sähköposti: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi