Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaan liiton viime vuoden tilinpäätös on synkkää luettavaa. Talousarvio oli laadittu reilut 137 000 euroa alijäämäiseksi, mutta rahaa kuluikin huomattavasti enemmän ja tilikauden tulos painui peräti 190 630 euroa miinukselle.

Tappio johtuu päättyneestä EU-hankkeesta, jolle on inhimillisen virheen takia viety liikaa kustannuksia. Kirjausvirhe havaittiin vasta äskettäin, kun EU:n maksama tuki jäi odotettua pienemmäksi. Sen jälkeen liitolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin kirjata kolmen vuoden aikana kertynyt kustannusten ylitys vuoden 2016 tappioksi.

Asian selvittely on yhä kesken, mutta vt. maakuntajohtaja Kaj Suomela uumoilee, että sekä hankehallinnointiin liittyviä toimintatapoja että tehtävänkuvauksia on tarpeen tarkentaa.

Liitto selviää iskusta edellisvuosien ylijäämän turvin, mutta säästöt sulavat 94 082 euroon.

 

Valtio käskytti ja palkitsi

 

Mennyt vuosi oli työntäyteinen, sillä tavanomaisten tehtäviensä lisäksi maakunnan liitolle annettiin vastuu myös maakuntauudistuksen valmistelusta. Maakuntaan palkattiin kolme muutosjohtajaa ja perustettiin parikymmentä teemaryhmää käsittelemään uudistuksen eri asiakokonaisuuksia. Urakkaa ei varsinaisesti helpottanut keskeisten lakien puuttuminen.

Edunvalvonnassa maakunnan kaikki toimijat kokosivat voimansa turvatakseen Vaasan keskussairaalan aseman ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä. Työ ei tuottanut toivottua tulosta, vaan eduskunta hyväksyi uuden päivystyslain joulukuussa. Viimeistä sanaa ei ole kuitenkaan vielä sanottu, sillä keskussairaalaa koskeva kansalaisaloite on rikkonut vaaditun 50 000 allekirjoittajan rajan.

Alueiden käytön suunnittelun yksikköä työllisti etenkin uuden maakuntakaavan laatiminen. Vuoteen 2040 tähtäävä kaava kattaa koko maakunnan alueen, ja siinä käsitellään kaikki yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön merkittävästi vaikuttavat osa-alueet. Keväällä valmistui Pohjanmaan ilmastostrategia.

Vuoden aikana järjestettiin kaksi EU-rahoituksen hakukierrosta. Liitto vastasi myös Suomen valtion vastinrahoituksen myöntämisestä Botnia-Atlantica-ohjelman hankkeille. Hakemuksia ei tullut edellisvuosien tapaan, mikä johtunee tarkasti rajatuista hakukierroksista.

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto sai jälleen tunnustusta työstään, kun sille myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Lapsenpäivä-palkinto. Ministeriö katsoi Barkin vaikuttaneen lastenkulttuurin nousuun maakunnassa, ja tähän meidän on helppo yhtyä.

 

Lisätietoja:

 • vt. maakuntajohtaja Kaj Suomela,
  puh. 044 320 6567, sähköposti: kaj.suomela@obotnia.fi

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että uuden maakuntakaavan valmisteluaikataulua pidennetään muutamalla kuukaudella. Tämä johtaa siihen, että kaavaa ei ehditä viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden lopussa, vaan sen käsittely siirtyy uuden maakunnan valtuuston käsiin.

– Alkuperäinen aikataulu osoittautui liian kireäksi. Lisäaika on tarpeen, jotta saamme myös vaikutusten arvioinnin tehtyä, toteaa kaavoitusjohtaja Ann Holm. Vaikutusten arviointi on niin olennainen osa kaavaa, että molempien asiakirjojen tulee olla käytettävissä silloin kun kaavaluonnos asetetaan nähtäville.

Uuden aikataulun mukaan tavoitteena on, että kaavaluonnos tulee nähtäville tänä syksynä ja kaavaehdotus myöhäissyksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

 

Pohjanmaan liitto hakee parhaillaan vahvistusta riveihinsä monitaitoisesta henkilöstä, joka innostuu kansainvälisestä yhteistyöstä. Työssä saa uppoutua muun muassa innovaatiopolitiikkaan, pohjoismaiseen yhteistyöhön ja älykkääseen erikoistumiseen. Työsuhde on määräaikainen ja päättyy vuoden 2018 lopussa.

Kiinnostuitko? Lisätietoja toimesta löytyy liiton verkkosivuilta. Hakuaika päättyy 28. helmikuuta.

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto Brysselissä hakee puolestaan harjoittelijaa ja EU-asiantuntijaa. Noin vuoden kestävä harjoittelu alkaa toukokuussa, ja siitä maksetaan palkkaa. EU-asiantuntija palkataan sijaiseksi, ja aloittaa saa mielellään huhtikuussa. Ranskan kielen taito on eduksi molemmissa tehtävissä.

Lue lisää Eurooppa-toimiston verkkosivuilta. Hakuaika päättyy helmikuun viimeisinä päivinä.

Suomi100

Pienyrityksille suunnatussa kumppanuusohjelmassa 100 hyvää Suomesta haettiin tuotteita tai palveluita juhlistamaan itsenäisyyden juhlavuotta. Yleisö sai 15. helmikuuta alkaen äänestää suosikkejaan verkkosivulla 100hyvaasuomesta.fi. Yleisöryntäys äänestämään oli verkkosivulle liikaa ja aiheutti teknisiä ongelmia.

Koska äänestystuloksen varmentaminen vaikeutui, kaikki äänestettävinä olleet 202 ehdotusta on hyväksytty mukaan 100 hyvää Suomesta -ohjelmaan ja ne saavat käyttöönsä Suomi 100 -tunnuksen. Pohjalaisilta yrittäjiltä mukana ovat Continent Finland Oy:n Ukko Schnapps -lasi, MEJABODAn kaulakoru, Risakon laukku ja SuklaaParatiisi Oy:n suklaalevy.

100 hyvää Suomesta täydentää laajempaa kaupallisen yritysyhteistyön ohjelmaa, jossa juhlavuoden ohjelmaan liittyi viime vuoden aikana yli 50 yritystä. Pienyrityksille suunnatun 100 hyvää Suomesta -ohjelman myötä yritysyhteistyöhön tulee 202 yritystä lisää. Tämän jälkeen yritykset voivat edelleen hakeutua mukaan juhlavuoden ei-kaupalliseen ohjelmatyöhön, joka on avoinna lokakuun loppuun asti.

100 hyvää Suomesta –kampanjan toteuttavat yhteistyössä Suomi 100, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kauppakamari, Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät.

 

Lisätietoja:

 • Suomi 100
 • tuotantopäällikkö Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen,
  puh. 050 329 4283, sähköposti: tiina-kaisa.laakso-liukkonen@vnk.fi
 • pääsihteeri Pekka Timonen,
  puh. 050 337 4386, sähköposti: pekka.h.timonen@vnk.fi

Pohjanmaan tasa-arvoryhmä juhlistaa naistenpäivää eli keskiviikkoa 8. maaliskuuta kutsumalla kaikki kiinnostuneet keskustelemaan tasa-arvosta nykypäivän Suomessa. Kohtaamispaikkana toimii Black Wall Gallery Vaasassa (Kasarmi 13).

Tapaaminen alkaa mukavasti yhteisellä aamiaisella kello 8, minkä jälkeen viritellään keskustelua kahdella kielellä. Mielenkiintoisen tulokulman aiheeseen antaa galleriassa esillä oleva näyttely Nainen Suomessa – tuokiokuvia ennen ja nyt, joka on osa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Taide-elämystä täydentää runolausunta ja musiikki. Näyttelyyn ehtii tutustua kello 10:een saakka.

Tilaisuus ohjelmineen on maksuton. Muista ilmoittautua viimeistään perjantaina 3. maaliskuuta, sillä osallistujamäärä on rajattu.

Ilmoittautuminen

 

Lisätietoja:

 • kehittämissuunnittelija Irina Nori,
  puh. 06 320 6529, sähköposti: irina.nori@obotnia.fi
 • 21.2.2017 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tarkastuslautakunta kokoontuu.
 • 22.2.2017 klo 9–12, Pietarsaari (Optima)
  Valtakunnalliset muutosjohtajat vierailulla.
 • 23.2.2017 klo 9–12, Vaasa (Cumulus Resort Tropiclandia)
  Työpaja: Maakunnan kehittämisen kärkiteemat 2018–2021.
 • 7.3.2017 klo 16, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Kulttuurilautakunta kokoontuu.
 • 8.3.2017 klo 8–10, Vaasa (Black Wall Gallery)
  Pohjanmaan tasa-arvoryhmä tarjoaa aamiaista.
 • 8.3.2017 klo 13, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Pohjanmaan Suomi 100 -koordinaatioverkosto kokoontuu.
 • 20.3.2017 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 20.–24.3.2017, Vaasa
  EnergyWeek.
 • 28.3.2017 klo 14, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tarkastuslautakunta kokoontuu.
 • 7.4.2017 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö kokoontuu.
 • 24.4.2017 klo 10
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 24.4.2017 klo 14
  Maakuntavaltuusto kokoontuu.

Maakuntauudistuksen valmistelu siirtyy viimeistään kesällä uuteen vaiheeseen, kun väliaikainen valmistelutoimielin astuu remmiin. Tarkka ajankohta elimen muodostamiselle on vielä avoin, mutta takarajaksi on asetettu kaksi kuukautta maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaanpanolain tultua voimaan. Lain odotetaan astuvan voimaan 1. heinäkuuta, mutta mikään ei tosin estä maakuntaa asettamasta valmistelutoimielintä jo aiemmin.

Valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus aloittaa toimintansa keväällä 2018. Sen tulee muun muassa valmistella henkilöstön siirtosuunnitelma, päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta ja osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen. Poliittista arviointia edellyttävät asiat eivät sen sijaan kuulu valmistelutoimielimelle, vaan ne tulee jättää maakuntavaltuuston hoidettaviksi.

 

Kokoonpanosta neuvotellaan

 

Valtiovallan ensisijaisena toiveena on, että maakunnan viranomaiset pystyisivät sopimaan valmistelutoimielimen kokoonpanosta neuvottelemalla. Neuvottelut käydään maakunnan liiton johdolla. Jos aluetasolla ei päästä yhteisymmärrykseen, puuttuu valtioneuvosto asiaan ja asettaa maakunnalle valmistelutoimielimen.

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että neuvottelujen pohjaksi otetaan esitys, jonka mukaan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen tulee seitsemäntoista jäsentä. Sosiaali- ja terveydenhuolto saisi seitsemän edustajaa ja Pohjanmaan liitto kaksi. Erityishuoltopiiri, ELY-keskukset, Pohjanmaan TE-toimisto sekä Pohjanmaan pelastuslaitos saisivat kukin yhden edustajan. Lisäksi elimeen nimettäisiin neljä kuntien edustajaa, joista kahdella on henkilöstö- ja taloushallinnon asiantuntemusta.

Maakuntahallituksen kokouksessa ei pyöritelty nimiä, vaan niihin palataan neuvottelujen jälkeen. Valmistelutoimielimeen haetaan ensisijaisesti virkamiehiä, jotka ovat perehtyneitä maakunnalle siirtyviin tehtäväaloihin. Kokoonpanossa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.

 

Tietoa suoraan valmistelijoilta

 

Maakuntauudistuksen valmistelussa tapahtuu paljon myös valtakunnan tasolla. Tuoreimmat tiedot välittyvät Pohjanmaan maakuntaan ensi kuussa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju vierailevat Pietarsaaressa keskiviikkona 22. helmikuuta.

Päivä alkaa muutaman tunnin avoimella osuudella, jossa muutosjohtajat käyvät läpi ajankohtaisia asioita. Iltapäivällä keskustelua jatketaan uudistuksen valmistelijoille tarkoitetuissa työpajoissa.

Tilaisuus pidetään ammattikoulu Optimassa (Puutarhakatu 30). Ohjelma on tulossa lähiaikoina, mutta ilmoittautuminen onnistuu jo nyt. Lisätietoja voi katsoa 2019.pohjanmaa.fi ja www.alueuudistus.fi-sivustoilta.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi