Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Maakuntauudistus’ Category

Asiakkaan valinnanvapautta koskeva hallituksen esitysluonnos ei vakuuta Pohjanmaan liiton maakuntahallitusta. Sen mielestä lakiluonnos pitää hylätä nykymuodossaan ja valmistella uudelleen.

Esityksen mukaan asiakkaat saisivat itse valita julkisen tai yksityisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä suun hoidon yksikön kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Lisäksi heillä olisi oikeus valita maakunnan liikelaitos, joka tuottaisi muun muassa sosiaalihuollon palvelut ja pääosan erikoissairaanhoidon palvelusta. Tietyissä palveluissa maakunnan liikelaitos voisi myöntää asiakkaalle asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin, joiden perusteella hän voi valita palveluntarjoajan.

Maakuntahallitusta arveluttavat erityisesti asiakasseteliä koskevat säännökset. Asiakasseteli sopii osaan esitetyistä palveluista, mutta sitä ei pitäisi ottaa käyttöön esimerkiksi kiireettömissä leikkaushoidoissa. Uhkakuvana on, että toimivat hoitoketjut sekä julkisen erikoissairaanhoidon palveluverkosto romuttuvat yksityisten terveysalan yritysten vallatessa markkinat.

Asiakassetelin käyttö olisi rajoitettu siten, että asiakas ei voi asiakassetelillä valita maakunnan liikelaitosta. Maakuntahallitus pitää tätä epätarkoituksenmukaisena ja toteaa lausunnossaan, että asiakkaan tulee ehdottomasti voida valita asiakassetelelillä myös maakunnan liikelaitos. Vastaavasti asiakkaan tulisi voida hankkia henkilökohtaisella budjetilla maakunnan liikelaitoksen palveluja.

 

Kustannukset karkaavat käsistä

 

Maakuntahallitus toteaa, että tavoite säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa kolme miljardia euroa vuoteen 2029 jää saavuttamatta. Valinnanvapauslain toteuttaminen johtaa päinvastoin kustannusten nousuun. Keinoiksi kustannusten kasvun hillintään lainsäätäjä esittää kiinteitä korvauksia, digitalisaatiota ja irtisanomisia, mutta maakuntahallitus ei näihin usko.

Maakunnan liikelaitos saattaa puolestaan joutua ahtaalle myönnettyjen asiakasseteleiden ja henkilökohtaisten budjettien vuoksi. Kun ne on asetettu liikelaitosta sitoviksi, sillä ei ole mahdollisuutta ohjata palvelujen käyttöä tai pitää kustannuksia kurissa.

Avoimeksi jää myös, miten liikelaitoksen sosiaali- ja terveyskeskuksen mahdolliset tappiot katetaan. Yksityisten sosiaali- ja terveyskeskusten omistajat voivat lisätä omaa pääomaa, kun taas maakunnalla ja liikelaitoksella ei ole tällaisia resursseja eikä velkaakaan saa ottaa.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 044 320 6561, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
Mainokset

Read Full Post »

Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteluun ryhdytään lähiaikoina rekrytoimaan henkilöstöä. Vielä odotellaan tietoa siitä, paljonko valtionavustusta palkkaukseen on käytettävissä.

Maakuntahallitus vahvisti tänään, että ensimmäiseksi rekrytoidaan vastuuvalmistelijat eri tehtäviin. Näiden henkilöiden vastuulle tulevat esimerkiksi henkilöstöasiat, talous, hallinto, viestintä, ICT ja kiinteistöasiat. Lähtökohtana on, että palkattavat henkilöt työskentelevät väliaikaishallinnossa puolipäiväisesti ja pysyvät työsuhteessa nykyiseen työnantajaansa.

Tehtävän laajuus ja luonne ratkaisee, käytetäänkö rekrytoinnissa kutsumenettelyä, sisäistä hakua vai julkista hakua.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen. Palvelussuhteen tulee tämänhetkisen tiedon mukaan päättyä viimeistään 31. joulukuuta 2019.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 044 320 6561, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Read Full Post »

Liiton jäsenkuntien edustajat, luottamushenkilöt ja väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuvat keskiviikkona Vaasassa iltakouluun puimaan maakuntauudistusta ja sote-uudistusta. Matkan varrella on nähty monenlaista vääntöä, ja nyt on hyvä hetki selvittää, millaista uutta maakuntaa olemme rakentamassa. Tilaisuuteen odotetaan viitisenkymmentä osallistujaa.

Tämän jälkeen seuraava iltakoulu järjestetään maanantaina 27. marraskuuta maakuntahallitukselle, maakuntavaltuuston puheenjohtajistolle ja liiton lautakuntien puheenjohtajille. Tuolloin tarkoituksena on keskustella uudesta maakuntakaavasta, joka on työn alla. Kaava antaa suuntaviivat alueiden käytölle vuoteen 2040. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteen jälkeen ja kaavaehdotus syksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • maakuntasihteeri Margot From,
  puh. 044 320 6669, sähköposti: margot.from@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Uuden Pohjanmaan maakunnan strategiaan liittyvä kansalaiskysely sulkeutui tänään. Verkkokysely keräsi reilun kolmen viikon aikana yli 600 vastausta. Suuri kiitos niistä!

Ilahduttavan moni vastaaja halusi kertoa vapaasti siitä, mikä heille on tärkeää Pohjanmaalla ja miten maakuntaa pitäisi kehittää. Vastauksia ryhdytään seuraavaksi analysoimaan.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan vision, tavoitteiden ja strategian laatimisessa. Strategiassa määritellään maakunnan toiminnan pitkän aikavälin tavoitteet ja painopistealueet. Valmis luonnos annetaan uuden maakuntavaltuuston käsittelyyn keväällä 2019.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 044 320 6561, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • kehittämissuunnittelija Irina Nori,
  puh. 044 032 0644, sähköposti: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Miltä sinun tulevaisuutesi Pohjanmaa näyttää? Mikä sinulle on tärkeää maakunnassa?

Kun uusi Pohjanmaan maakunta aloittaa toimintansa vuonna 2020, on asukkailla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa. Asukkaiden mielipide nostetaan nyt tärkeään rooliin valmistelussa. Pohjanmaan liiton kansalaiskyselyssä kysytään, mille arvoille uusi maakunta tulee perustaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään maakunnan vision, tavoitteiden ja strategian laatimisessa.

Löydät kyselyn uudistuksen verkkosivuston kautta, 2020.pohjanmaa.fi.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 044 320 6561, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi
 • kehittämissuunnittelija Irina Nori,
  puh. 044 032 0644, sähköposti: irina.nori@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan liitto on solminut sopimuksen työskentely- ja kokoustilojen vuokraamisesta Palosaaren yrityskeskuksesta Vaasassa. Sopimus on solmittu väliaikaisen valmistelutoimielimen puolesta, koska tästä tulee oikeustoimikelpoinen vasta kun maakuntauudistusta koskeva lainsäädäntö on astunut voimaan.

Maakuntahallitus päätti tänään, että tilat sisustetaan vuokrakalusteilla. Tilat saadaan liiton käyttöön lokakuun alussa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Kaj Suomela,
  puh. 050 312 8650, sähköposti: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhdessä muiden ministeriöiden kanssa alueellisia tilaisuuksia, joissa pohditaan, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan poikkihallinnollisesti edistää maakuntauudistuksessa. Aluekierroksen tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä.

Pohjanmaan tilaisuus pidetään keskiviikkona 20. syyskuuta klo 9–16 Cumulus Resort Tropiclandia -hotellissa Vaasassa (Lemmenpolku 3). Se alkaa vuorovaikutteisella seminaarilla ja jatkuu iltapäivän työpajoissa, joissa osallistujat työstävät konkreettisia ehdotuksia jatkovalmisteluun. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Lounas on omakustanteinen, mutta muuten osallistuminen on maksutonta. Aamupäivän ohjelmaa voi seurata myös etäyhteydellä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikkona 6. syyskuuta.

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen:

Read Full Post »

Older Posts »